Социально-педагогическая работа в учреждениях образования к.р.

План

1. Місце і роль членів родини у соціалізації дітей. 2

2. Виховання як чинник етнічної культури. 5

3. Становлення і розвиток самосвідомості дитини і входження її до людської культури  8

Література: 12


1. Місце і роль членів родини у соціалізації дітей

Проблема соціалізації дітей з обмеженими можливостями є однією з актуальних проблем сьогодення. Стаття 53 Конституції України гарантує кожній дитині право на освіту. Проте існує перелік медичних показань, що позбавляє дитину права відвідувати навчальний заклад («Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку» Міністерства України від 13. 05. 93 за № 136). Сьогодення показує, що все більша кількість батьків відмовляється віддавати свою дитину, яка обмежені можливості, в заклади інтернатного типу.

Залишившись фактично поза державною системою освіти, такі сім’ї та їхні діти не мають можливості своєчасно отримувати повноцінну реабілітаційну допомогу, що істотно впливає на міжособистісні відносини в сім’ї та інтеграцію дитини з обмеженими можливостями в суспільство.

Широко досліджуються проблеми соціалізації особистості в зарубіжній та вітчизняній науці (Ф. Г. Гіддінс, Г. Тард, Д. А. Томпсон, Т. Парсонс, Ч. Х. Кулі, Л. С

Виготський, Д. Б. Ельконін В. О. Сухомлинський, А. С. Макаренко, С. Т. Шацький. )

Інвалідність викликають різноманітні психічні захворювання (в основному розумова відсталість та олігофренія), хвороби нервової системи та органів чуття (дитячий церебральний параліч, глухота, сліпота та ін. ), вродженні аномалії (пороки розвитку, що виникають ще в утробі матері).

В кожному суспільстві, незалежно від суспільно-економічного ладу та стану культури, сім’я є тією суспільною ланкою, яка задовольняє самі важливі потреби її членів. О. Безпалько розглядає сім’ю як динамічно малу групу людей, котрі разом проживають, зв’язані родинними відносинами (шлюбу, кровної спорідненості, усиновлення, опіки), спільністю формування і задоволення соціально-економічних та інших потреб, взаємною моральною відповідальністю [3].

Сім’я через існуючи в ній внутрішні зв’язки забезпечує умови, що дозволяють дитині прилаштуватися до навколишнього світу і соціалізуватися, розвиває вміння, здібності та інтереси, забезпечує захищеність своєї дитини у різноманітних її формах.

Сім’я, яка має інваліда – це така сім’я, в якій один або декілька з її членів мають серйозні, постійні порушення у здоров’ї, не можуть чи мають в значному ступені обмежені можливості обслуговувати себе, а також не мають можливості виконання соціально-професійних задач без обмежень, ведуть загальне хазяйство з повністю дієздатними членами родини.

Поява в сім’ї дитини з певними психічними чи фізичними вадами є причиною психологічних стресів батьків. З метою попередження негативних наслідків цієї проблеми сім’ї надається допомога соціального педагога, який оперативно має входити в життєву ситуацію і допомогти мобілізувати всі сили на підтримку батьків і дитини [4].

Велика роль сім’ї в соціалізації дитини-інваліда не заперечлива. Члени родини зазвичай забезпечують йому умови життя, опіку, виховання та освіту, передають досвід, навчають нормам суспільного життя. Сім’я створює умови, які включають в дію компенсаторні механізми дитини і сприяють мобілізації та реалізації фізичних та психічних ресурсів.

Яку реакцію в сім’ї може викликати народження дитини-інваліда чи набуття дитиною інвалідності?

Це може бути шок, несподіванка, частіше жах, трагедія – типові позиції батьків в перші моменти, коли фіксується факт інвалідності дитини. Батьків лякає саме слово «інвалід», воно сприймається як клеймо, що стоїть не тільки на дитині з обмеженими можливостями, але й в першу чергу на них самих [2].

Труднощі, які виникають у сім’ї з появою дитини-інваліда або набуття ним інвалідності супроводжують сім’ю все життя,

1 2 3 4 5