Социальные службы для молодежи. Социальная защита молодежи

План

1. Молодь, як особлива категорія населення.  

2. Законодавство України про соціальний захист молоді.  

3. Соціальні служби для молоді. Структура і функції.  

Використана література.  


1. Молодь, як особлива категорія населення.

 Молоддю називають особливу соціально-демографічну групу населення, яка має специфічні соціально-психологічні риси, переживає період становлення соціальної зрілості (характеризується адаптацією до світу дорослих та формуванням готовності його змінити).

 Відповідно до закону України “Про сприяння соціальному становленні і розвитку молоді в Україні” віковий ценз молоді становить від 14-28 років. Межі ці є рухомими і визначаються умовами та способом життя в суспільстві. Верхня межа (14 років) зумовлена тим, що саме в цьому віці підліток отримує вперше право на соціальний вибір – продовження навчання в цьому або ін. навчальному закладі. Нижня межа (28 р. ) зумовлена тим, що в цьому віці людина переважно соціальної та професійної зрілості, формує сім’ю.

 На сьогоднішній день молодь характеризується такими ознаками в Україні:

 1. Частка молоді в загальній кількості населення сягає 21%.

 2. Зниження народжуваності спричинює “старіння” молоді (збільшення частки 20-28-річних людей ), приблизно 70%.

 3. Молодь складає близько 40% усього працездатного населення країни

 4. Молодь складає близько 40% безробітних в Україні.

 5. Чисельність сільської молоді зменшується в 1,8 раза в рік.

 6. У молоді спостерігається втрата суспільно значимих орієнтирів та відсутність ідеалів (це пояснюється тим, що вибір життєвої позиції залежить не від інтересів молодої людини, а від обставин, в які вона потрапляє).

 7. Серед молоді спостерігається значне зниження престижності загальної та професійно-технічної освіти.

 8. Негативним явищем також є те, що в Україні відбувається значне омолодження злочинності (середній вік засуджених в Україні за важкі злочини становить 28-29 років).

 У зв’язку з цим, питання соціальної роботи з молоддю ставиться в Україні досить гостро і молодь вважається одним з найбільш незахищених прошарків населення. Об’єктом для соціальної роботи з молоддю виступають такі її групи: студенти, безробітні, інваліди, військовослужбовці, сім’ї, сироти, мігранти, девіанти, жінки.  

2. Законодавство України про соціальний захист молоді.

 В Україні окрім Конституції, яка захищає права молодих людей, діючими на сьогоднішній день є такі законодавчі акти та документи:

 1. Декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні (1992р. ).

 2. Закон Україні “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (1993р. ) визначає загальні засади створення організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку в інтересах особистості, суспільства та держави, а також визначає основні шляхи реалізації державної молодіжної політики в Україні.

 3. Указ президента України “Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики” (1996р. ) передбачає:

а) визначення, створення та фінансування програм з молодіжної проблематики;

б) забезпечення розвитку та зміцнення системи соціальних служб для молоді;

в) формування державного молодіжного фонду, фонду

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные