Социальные услуги, их формы и виды

ЗМІСТ

ВСТУП

Основні засади та принципи надання соціальних послуг

Види соціальних послуг та форми їх надання

Право на отримання соціальних послуг

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТРАТУРИ

 

ВСТУП

Законодавство України  про  соціальні  послуги ґрунтується на Конституції  і складається з  Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

У разі якщо міжнародними договорами України встановлено більш високі вимоги до надання соціальних послуг, ніж ті, що передбачені законодавством   України,   застосовуються   правила  міжнародного договору.

Соціальні   послуги   -   комплекс   правових,   економічних, психологічних,  освітніх,  медичних,  реабілітаційних   та   інших  заходів,  спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів,  які  перебувають  у  складних   життєвих   обставинах   та   потребують сторонньої  допомоги  (далі  -  особи,  що  потребують  соціальних послуг),  з метою поліпшення або відтворення  їх  життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Суб'єкти, що  надають  соціальні  послуги   -   державні   та  комунальні   спеціалізовані   підприємства,  установи  та  заклади  соціального обслуговування,  підпорядковані центральним,  місцевим  органам виконавчої   влади  та  органам  місцевого  самоврядування  (далі - державні та комунальні суб'єкти), юридичні особи, створені відповідно  до  законодавства,  які  не  мають  на  меті отримання прибутку (далі - недержавні суб'єкти), фізичні особи.


Основні засади та принципи  надання соціальних послуг

 Основними засадами надання соціальних послуг є:

1) сприяння особам,   що   перебувають   у   складних   життєвих обставинах,  які  вони  не  в  змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей;

2) попередження виникнення складних життєвих обставин;

3) створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають.

 Основні принципи надання соціальних послуг

1) адресності та індивідуального підходу;

2)  доступності та відкритості;

3)  добровільності вибору   отримання   чи  відмови  від  надання соціальних послуг;

4) гуманності;

5) комплексності;

6) максимальної ефективності використання бюджетних     та позабюджетних коштів суб'єктами, що надають соціальні послуги;    

7) законності;

8) соціальної справедливості;

9) забезпечення конфіденційності    суб'єктами,    які   надають послуги,  дотримання ними стандартів якості,  відповідальності  за дотримання етичних і правових норм.

Види соціальних послуг та форми їх надання

Основними формами надання  соціальних  послуг  є  матеріальна допомога та соціальне обслуговування.

Матеріальна допомога   надається  особам,  що  знаходяться  у складній життєвій ситуації,  у вигляді  грошової  або  натуральної допомоги: продуктів  харчування,  засобів  санітарії  і особистої гігієни,  засобів  догляду  за  дітьми,  одягу,  взуття  та  інших предметів   першої  необхідності,  палива,  а  також  технічних  і допоміжних засобів реабілітації.

    Соціальне обслуговування    здійснюється    шляхом    надання соціальних послуг:

   *за місцем проживання особи (вдома);

   *у стаціонарних інтернатних установах та закладах;

   *у реабілітаційних установах та закладах;

   *в установах та закладах

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные