Социальный аудит

План

1. Соціальний аудит як історичне явище. 3

2. Соціальний аудит реалізації чорнобильських програм. 5

3. Інспектування в системі менеджменту соціальної роботи. 8

4.   Соціальний аудит проблемних сімей. 11

Список літератури. 21


1. Соціальний аудит як історичне явище

Історія соціального аудиту почалася в США в 1940-і рр. . , Коли соціальні рейтинги компаній стали регулярними. Ці рейтинги оцінювали відносини з персоналом і профспілками, з місцевим співтовариством, пожертвування, волонтерство та інші програми компаній в місцевих спільнотах (community based programs).

У 1960-і - 1970-і рр. . стало зростати суспільне невдоволення щодо негативних наслідків зростання виробництва. Все частіше економічне зростання здійснювався за рахунок забруднення навколишнього середовища, всякого роду дискримінації, зниження безпеки виробництва, погіршення якості товарів.

Левова частка відповідальності за соціальну несправедливість і економічну нерівність була покладена. . . на бізнес

Так розсудили уряд і громадська думка. Громадська думка і його лідери стали менше довіряти корпораціям, і, як наслідок, число покупців скоротилося. Результатом стало громадський тиск на бізнес з метою регулювання соціально значущих аспектів діяльності компаній. У відповідь на це бізнес став все частіше виступати ініціатором «соціально відповідальної поведінки».

В останній третині ХХ ст. При формуванні інвестиційних портфелів став враховуватися рівень корпоративної соціальної відповідальності компаній - емітентів цінних паперів, з'явилися індекси фондових інвестицій в соціально-орієнтовані організації. C 1971 по 1977 р. число компаній із списку 500, які представили СА, збільшилася з 239 до 45667. Однак міжнародних екологічних і соціальних стандартів в той час ще не існувало, а більшість наявних були розрізнені, носили випадковий і повторний характер (робота за зверненнями, відповідь на прохання місцевої влади або вимоги профспілок). Ситуація почала змінюватися в 2000 р. , коли близько половини найбільших світових компаній представили глобальні доповіді по екологічним програмам (Global Environmental Reports), а 54% - за програмами в галузі соціальної відповідальності і КГ68. У 2001 р. першої міжнародної компанією, яка прийняла рішення про запуск програми соціальної звітності на глобальному рівні з'явилася «British American Tobaco».

Таким чином, до початку XXI століття в індустріально розвинених країнах соціальний аудит виділяється в самостійне теоретичне та практичне спрямування підприємницької діяльності і стає неодмінним елементом економіки. У цих країнах формується і успішно реалізується організаційно-правова основа соціального аудиту, що створює необхідні умови для роботи соціальних аудиторів. Сутність соціального аудиту полягає в наданні замовнику аудиту незалежної і адекватної інформації, отриманої в результаті аналізу проблем, окреслених замовником. Соціальний аудит дозволяє виявити існуючі ризики в соціально-трудовій сфері на рівні підприємства та розробити заходи щодо їх усунення. Більш того, в умовах стрімкого процесу глобалізації соціальний аудит як усвідомлена соціально-економічна необхідність почав виходити за межі індустріально розвинених держав і почав поширюватися по всьому світу. Створюються інститути соціального аудиту в Алжирі, Люксембурзі, Марокко, Сенегалі та в Тунісі. Великий інтерес до соціального аудиту починають виявляти в Китаї.


2. Соціальний аудит реалізації чорнобильських програм

За результатами проведеного аудиту реалізації чорнобильських програм зроблено висновок, що створена Кабінетом

1 2 3 4 5 6 7 8