Социологическое исследование - красите ли Вы волос

Зміст 

Зміст

Вступ

Опитування

Аналіз опитування

Загальний висновок


Вступ

Інформація - відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи.

Система інформації - постйнодіюча система збору, класифікації, аналізу, зберігання й розповсюдження актуальних, своєчасних та точних відомостей, необхідних досліднику для досягнення поставленої мети.

 Соціологічне дослідження - система визначення кола даних, необхідних у зв'язку з наявною ситуацією чи задачею.  

Соціологічне дослідження проводиться у декілька етапів:

1. встановлення проблеми дослідження;

2. визначення об'єкту дослідження;

3. визначення мети дослідження;

4. аналіз вторинної інформації;

5. збір первинної інформації;

6. аналіз отриманної інформації;

7. використання результатів дослідження.  

Одним з методів збору первинної інформації являється індивідуальне опитування (інтерв'ю) шляхом анкетування. Для цього необхідно:

  • зформулювавши цілі, розробити анкету за всіма правилами анкетування;
  • визначити інтерв'юера;
  • точно встановити розмір та одиницю вибірки.

Вибірка - процес відбору найбільш типових представників серед споживачів даної продукції

Опитування 

Проблема :

Проведення дослідження щодо фарбування волосся серед конкретної групи людей.

Об'єкт :

Фарба для волосся, спосіб та мета фарбування волосся.

Мета :

Визначення стану справ з фарбуванням волосся, відношення до цього опитуваних, засобів фарбування та їх впливу на волосся.

Одиниця вибірки :

Студентки, незалежно від віку, соціального становища, уподобань.

Розмір вибірки :

Опитування проводиться у групах ОПЕБ-41 та ОПЕБ-42 санітарно-технічного факультету Київського Національного університету будівництва і архітектури. У потоці налічується сорок чотири дівчини та шість хлопців.

 

Опитування розраховано на тиждень без залучення сторонньої допомоги. У ролі інтерв'юера виступає сам автор соціологічного дослідження. Методом опитування було обрано анкетування. Форма анкети зображена на рис. 1.

До складу анкети увійшли різноманітні питання щодо теми фарбування волосся. Серед них фігурували:

  • замкнені (Так / Ні);
  • відкриті (довільна відповідь на розсуд опитуваного);
  • напіввідкриті (з деякою кількістю відповідей);
  • питання з виставленням оцінки (об'єкт оцінюється за п'ятибальною шкалою);
  • питання з класифікацією (розташування відповідей за мірою важливості).

Соціологічне дослідження

'' Чи фарбуєте Ви волосся ? ''

 

1)  Чи фарбуєте Ви своє волосся?

         ? Так           ? Ні

2)  Якщо фарбуєте, то в який колір (пофарбували би) ?

   ______________________________________________

3)  Чому Ви пофарбували (пофарбували би) своє волосся ?

   ______________________________________________

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные