Социологическое исследование факторов, вызывающих конфликты в семье

 Соціологічне дослідження факторів, що спричиняють конфлікти в сім’ї

 І. Методологічна частина

 

 

1. 1 Обгрунтування проблеми дослідження

Сім’я – одна з найбільш стародавніх форм соціальної спільності людей. Через різноманітні канали і за допомогою пeвних механізмів вона є пов’язаною зі всіма сферами діяльності людини. Змінюючись та розвиваючись разом із зміною та розвитком суспільства, сім’я сприяє вирішенню багатьох важливих як економічних так і соціальних завдань. Одночасно сім’я задовільняє і найважливіші особистісні потреби, значення яких постійно зростає. Серед них потреба подружжя в довірливому спілкуванні, співпериживанні, співучасті.

Але будь-яка людина в житті стикається з ситуацією, коли задоволення її бажань і потреб утруднено чи блоковано. Стан дефіциту визначається як депривація. Задоволеність чи незадоволеність шлюбом залежить від багатьох складових, в яких людині іноді дуже важко розібратись. Найбільш складна сторона задоволеності сімейним життям заключається в тому, що людина може бути глибоко незадоволена сама собою. Ця прихована незадоволеність може переноситись на членів сім’ї (дружину, чоловіка, дітей). Роздратування, злість, викликані власними лінощами, слабкістю волі, неорганізованістю, невихованістю, можуть відбитись на взаєминах з оточуючим людьми. В таких випадках людина хворобливо реагує на критику власних недоліків. Це в свою чергу породжує різноманітні побутові конфлікти, які часто призводять до розпаду сім’ї.

Одними з основних факторів, які лежать в основі сімейних є:

1) різноманітні шкідливі звички (особливо алкоголізм) найчастіше провокують і спонукують когось з партнерів до конфлікту;

2) потреба в збереженні і підтримці почуття власної гідності. Образи і кривди виникають тоді, коли проявляється зневага до людини, грубе ставлення до неї. В сімейному житті ця потреба може бути задоволена, так як ми любимо тоді і того, хто сам нас любить і цінує;

3) потреба у довірливо-дружніх стосунках і спілкуванні всієї сім’ї

Людина потребує вільного, спонтанного вираження своїх почуттів, емоцій, переживань, своїх думок і роздумів. Сучасній людині необхідне інтимне, емоційно-позитивне, довірливе спілкування;

4) потреба в сексуальному задоволенні. Якщо в шлюбі не задовольняється сексуальна потреба одного з партнерів, то можливі різні негативні наслідки: зрада, статева холодність чоловіка/жінки, думки про розлучення. Таким чином, стабільність сімейних взаємин ставиться під загрозу.

 1. 2 Мета дослідження

Виявити джерела напруженості в сімейних стосунках, непогодження, які призводять до дезорганізації сімейного життя і, в кінцевому результаті, до розлучення. Розглянути напрямки подолання проблеми.

 

1. 3 Завдання дослідження

13. 1 Виявити фактори котрі спричиняють напруженість у стосунках подружжя:

-         з’ясувати яку роль у конфліктах відіграють об’єктивні чинникии: соціальні, психологічні, економічні;

-         дослідити як впливають суб’єктивні фактори: вимоги, впливи оточення, установки.

1. 3. 2 Розглянути  способи подолання проблеми щодо: зміцнення психологічно-емоційних стосунків в сім’ї.

 

1. 4 Обєкт та предмет дослідження

Обєкт дослідження – працівники фірм “Ценітех”,  “Агроконтракт”, та заводу “ЛАЗ”, які перебувають в сім’ях середнього та старшого шлюбного віку.

Предмет дослідження – чинники, що спричиняють напруженість у сімейних стосунках.

 

1. 5 Інтерпретація базових понять

Сім’я – інституціалізована спільнота, яка складається на основі шлюбу та породженій ним спільній правовій і моральній відповідальності батьків за здоров’я дітей, їхню соціалізацію та виховання.

Шлюб – це історично-обумовлена санкціонована суспільством форма сімейних відносин між

1 2 3 4 5 6

Похожие работы