Социология нации

ЗМІСТ 

Вступ

1. Соціологія нації

- Предмет соціології нації

- Основні направлення в соціології нації

2. Соціологія нації в системі соціологічного знання

- Закони та категорії соціології нації

- Соціологія нації в системі соціальних наук

Висновок

Список літератури 

 

Вступ

Структура будь-якої науки завжди обумовлена тими завданнями, які вона. ставить і тими функціями, які вона виконує в суспільстві. Соціологія не виключення. Її структура обумовлена, по-перше, тим, що соціологія вирішує наукові проблеми, пов'язані з формуванням знання про соціальну дійсність, описом, поясненням і розумінням процесів соціального розвитку, розробкою соціологічних концепцій, методології й методів, прийомів соціологічного дослідження, аналізу. Теорії й концепції, розроблені в сфері формування знань про соціальну дійсність, і утворять теоретичну, фундаментальну соціологію. Теоретичні дослідження пояснюють соціальну реальність на рівні загальних і специфічних тенденцій її функціонування й розвитку. Орієнтує на виявлення механізмів дій законів, форм їхнього прояву.

На основі теоретичного й емпіричного вивчення різних соціальних систем соціологія може давати коштовні практичні рекомендації й обґрунтовані прогнози. Теоретична й прикладна соціологія, базуючись на конкретних соціологічних дослідженнях, не протистоять один інший, а становлять єдність, взаємне збагачення.

У сучасній соціології виділяється кілька груп соціально-психологічних теорій. По-перше, спеціальні соціологічні теорії, що вивчають основні форми й види людської діяльності (соціологія дозвілля, праці, побуту). По-друге, спеціальні теорії, що виникли на стику соціології й гуманітарних наук. Це - соціологія права, економічна соціологія, соціологія політики, соціологія культури, соціологія релігії

По-третє, теорії, що характеризують соціальну структуру суспільства, її елементи й взаємодія між ними. Це соціологічні теорії класів і соціальних груп, соціологія міста й села. По-четверте, спеціальні соціологічні теорії, які вивчають діяльність соціальних інститутів. Це соціологія керування, організації, соціологія родини, соціологія утворення, науки. Звичайно, же, головним завданням будь-якої спеціальної соціологічної теорії - вивчення й пояснення соціальних явищ і функцій соціальної системи.

1. Соціологія нації 

Предмет соціології нації

Як у колишньому СРСР, так і на території сучасної України живуть представники більше ста націй, народностей і етнічних груп. На початку ХХ століття вони мали різну вихідну базу - від життя в умовах примітивної організації господарства до капіталістичної системи економічних відносин. Відповідно до більших був розрив і в рівні культури. Розмаїтість звичаїв, традицій доповнювалося серйозними розходженнями в прилученні до досягнень людської цивілізації. На уклад життя впливали релігійна обстановка, історичне минуле, язикові особливості, ступінь розвиненості контактів з іншими націями й народностями. Специфіка проявлялася й у побуті, стилі ведення домашнього господарства, в одязі, начинні, у сімейних відносинах.

Все це різноманіття суспільних зв'язків усередині кожних націй, народностей і етнічної групи й між ними утворювало всілякі відтінки, типи й форми національних і міжнаціональних відносин.

Спільна життєдіяльність не могла не породжувати проблеми, протиріччя.

Тому цілком природно, що наука, окремі вчені вже давно стали спеціально вивчати історію націй, їхню культуру. Були зроблені цікаві спроби пояснити феномен

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы