Социометрия как метод психологического исследования

Соціометричний метод

Американським психологом Дж. Морено був запропонований спосіб виявлення міжособистісних симпатій в групах і техніка фіксування емоційних симпатій, яка була названа ним соціометрія. За допомогою соціометрії можна з’ясувати кількісну міру бажаності, байдужості або неприязнь, яку виявляють члени групи в процесі міжособистісної взаємодії. Соціометрія широко використовується для виявлення симпатій і антипатій між членами групи, які можуть самі не усвідомлювати цих відносин і не звітуватись перед собою в їх присутності або відсутності.

Членам групи пропонують перечислити в порядку бажаних тих друзів по групі, з якими вони хотіли б разом працювати, відпочивати і т. д. Питання про бажання людини разом з ким-небудь приймати участь у визначеній діяльності називають критеріями вибору. Наприклад: “З ким із однокласників ти хотів би поїхати на відпочинок?” або “Кого б із однокласників ти запросив би до себе на день народження?” і т. д. Дуже часто успіх вивчення взаємовідносин залежить від правильного підбору цих питань, критеріїв.

Розрізняють слабкі і сильні критерії вибору. Чим важливіша для людини діяльність, чим більш довге і тісне спілкування вона передбачає, тим сильніший критерій вибору. Зазвичай в дослідженнях співпадають питання різних типів. Вони підбираються так, щоб виявити бажання людини до спілкування з членами групи в різних видах діяльності (праці, навчанні, відпочинку і т. д. )

  1. З ким із однокласників ти хотів би сидіти за однією партою?
  2. Кого б із класу ти запросив би до себе на день народження?
  3. Кому із однокласників ти розповів би про свій якийсь великий секрет?

Плануючи проведення соціометрії слід вирішити питання про кількість і якість використовуваних критеріїв, а також про кількість виборів, які зробить кожний член групи

Частіше всього кількість виборів обмежена до трьох виборів. Експеримент з фіксованим числом виборів значно легше піддається математичній обробці, що особливо важливо для керівника, який проводить соціометрію в практичних цілях.

Результати, отримані за допомогою  соціометричної методики, можуть бути представлені у формі матриць, соціограм спеціальних числових індексів.

Число виборів, отриманих кожною людиною, являється показником стану його в системі міжособистісних відносин, вимірює його “соціометричний статус”. Люди, які отримують найбільшу кількість виборів, користуються найбільшою популярністю, симпатією. Їх називають “зірками”.

Зазвичай, до групи “зірок” за кількістю виборів відносяться ті, хто отримав 6 і більше виборів (якщо при умові, що кожний член робить 3 вибори). Якщо людина отримує середнє число виборів, його відносять до категорії “бажаних”, якщо менше середнього числа виборів (1-2), то до категорії “мало бажаних”, якщо не отримує жодного вибору, то до категорії “ізольованих”.

Отримані від членів групи письмові відповіді переносяться в спеціальну таблицю, яка називається “соціометрична матриця”. Матриця побудована наступним чином. Зліва по вертикалі і зверху по горизонталі перераховані прізвища членів вивчаємого колективу в одному і тому ж порядку. Для зручності обробки даних кожний член групи отримує свій номер і далі, на протязі всіх етапів експерименту фігурує під ним. При дослідженні шкільного класу номер учням присвоюють згідно алфавітного списку. В соціометричну матрицю переносять дані про вибори, зроблені кожним членом групи. Їх порядок позначається цифрами. Взаємні вибори обводяться кружечками.

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные