Содержание и виды гражданской дееспособности физического лица

Зміст

 1. Вступ

2. Поняття та види дієздатності

2. 1          Поняття дієздатності громадян та її значення

2. 2          Юридична природа та зміст дієздатності громадян

2. 3          Поняття правосуб'єктності

2. 4          Невідчужуваність дієздатності та неможливість її обмеження

2. 5          Різновиди дієздатності

3. Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх

3. 1          Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років

3. 2          Часткова дієздатність неповнолітніх у віці від 6 до 14 років (малолітніх)

3. 3          Обмеження дієздатності громадян

4. Правоздатність неповнолітнього у сфері підприємницької діяльності

5. Висновоки

6. Список використаних джерел та літератури 

 

  1. Вступ

Неповної (часткової) дієздатністю неповнолітніх наділені неповнолітні у віці від 14 до 18 років і малолітні у віці від 6 до 14 років.  Неповна (часткова) дієздатність характеризується тим, що за громадянином визнається право набувати і здійснювати своїми діями не будь-які, а тільки деякі права та обов'язки, прямо передбачені законом.

Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх характеризується іноді як «обмежена».  Представляється, що обмежити можна те, що вже є у суб'єкта права. Якщо ж закон визнає за неповнолітнім дієздатність не в повному обсязі, то в цьому не можна угледіти обмеження, бо він великим обсягом дієздатності до цього не мав.  Зазначені міркування визначають актуальність дослідження

 Об'єктом даного дослідження є неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх.

Метою даної роботи є повний системний аналіз неповної (часткової) дієздатності неповнолітніх.

Завданнями даного дослідження є:

-         Дати характеристику дієздатності та її видами;

-         Проаналізувати неповну (часткову) дієздатність неповнолітніх;

-         Визначити правоздатність неповнолітнього у сфері підприємницької діяльності.

Завдання даного дослідження визначають і його структуру.  Робота складається з трьох розділів.  Перша глава присвячена загальних питань дієздатності. Друга глава присвячена безпосередньо питанням неповної (часткової) дієздатності неповнолітніх.  Третя глава присвячена правоздатності неповнолітнього у сфері підприємницької діяльності.  

2.      Поняття та види дієздатності

2. 1 Поняття дієздатності громадян та її значення

Цивільна дієздатність - це здатність особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно ї здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Володіти дієздатністю - означає мати здатність особисто здійснювати різні юридичні дії: укладати договори, видавати довіреності тощо , А такожвідповідати за заподіяну майнову шкоду (пошкодження або знищення чужого майна, ушкодження здоров'я і т. п. ), за невиконання договірних та інших обов'язків. Таким чином, дієздатність включає, перш за все, здатність до здійснення угод (сделкоспособность) і здатність нести відповідальність за неправомірні дії (деліктоздатність).

Але, крім того, дієздатність включає здатність громадянина своїми діями здійснювати наявні у нього цивільні права і виконувати обов'язки.  Така здатність вперше в нашому законодавстві передбачена у Цивільному кодексі України (п. 1 ст. 21).  У даному випадку законодавець взяв до уваги пропозицію, яке було обгрунтовано в працях учених-цивілістів,

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>