Содержание социальной работы с семьей

ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З СІМ'ЄЮ

(З ПОЗИЦІЙ РОДИНОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ)

Проблема змісту соціально-педагогічної роботи з сім'єю є актуальною для теорії (який соціальний досвід передавати сім'ям) та практики роботи (які, скільки, коли надавати послуги сім'ям, яким сім'ям) усіх суб'єктів соціально-педагогічної роботи з сім'ями в Україні. Проведений нами аналіз досвіду соціально-педагогічної роботи з сім'єю в Україні та за кордоном дозволяє зробити висновки, що соціально-педагогічна робота з сім'єю розглядається за кордоном як діяльність недержавних, муніципальних і державних установ та організацій, які надають послуги сім'ї в її функціонуванні, подоланні кризи, профілактиці кризи та проблем сім'ї. У той же час у багатьох країнах усі установи та організації працюють за інституційним підходом, координація роботи здійснюється або соціальними працівниками (школи, центрів по роботі з сім'ями тощо), або соціальними педагогами (в громаді (Франція), мікрорайоні (Росія). Виключенням є Російська Федерація, яка реалізує щодо сільської сім'ї міждисциплінарний підхід. Усі установи працюють в інтересах дітей у сім'ї, захищають їх права через створення умов для їх виховання і розвитку у сім'ї. Робота з дорослими членами сім'ї проводиться тільки щодо взаємостосунків, поведінки, цінностей для збереження цілісності сім'ї, подолання найболючіших проблем, що привели до кризи сім'ї: тут застосовується кризовоінтервентний, проблемно-орієнтований або комплексний підходи. Послуги сім'ям надаються на основі комплексно-цільових програм різного рівня, які розрізняються за фінансуванням, метою, кількістю об'єктів, напрямом роботи, участю членів сім'ї.

Робота з конкретною сім'єю проводиться на основі діагностики та індивідуальних планів у залежності від проблем сім'ї в межах комплексно-цільових програм. Комплекс проблем сім'ї розв'язується тільки через взаємодію з соціальними працівниками або якщо соціальний педагог одночасно є і соціальним працівником (Німеччина, Росія). У розв'язанні проблем сім'ї зацікавлене суспільство: благополучна сім'я означає і благополуччя суспільства, тому з нею потрібна робота для подолання проблем та їх попередження

Соціально-педагогічна робота з сім'єю спрямована на її підтримку, допомогу чи самостійне розв'язання проблем у майбутньому або їх поєднання (допомога для самодопомоги в Німеччині); розвиток же сім'ї не є предметом турботи суб'єктів роботи. Робота з сім'єю здійснюється як освіта (просвіта), виховання, опіка, втручання, посередництво, які сприяють адаптації сім'ї та набуттю нею своєї автономності в суспільстві. У той же час відсутня методологія роботи суб'єктів надання послуг сім'ї.

В Україні соціально-педагогічна робота з сім'єю здійснюється також за інституційним підходом (школа, церква, соціальні служби, недержавні організації тощо). Наймасовішу соціально-педагогічну роботу з сім'єю проводять центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді через створення умов (надання послуг) сім'ям задля збереження їх цілісності, налагодження стосунків. Умовою надання послуг сім'ям є добровільність прийняття послуг ними, тобто робота проводиться на суб'єкт-суб'єктних стосунках, що є новою рисою роботи в країні. Власну систему роботи має лише церква, але ця система має релігійне підґрунтя, що обмежує її можливості щодо надання послуг сім'ям; сім'я розглядається як об'єкт роботи. Шкільні соціальні педагоги тільки-но з'являються в країні, основний напрям їх роботи - патронаж дітей-сиріт і розвиток інтересів дітей, організація їх дозвілля. Робота з сім'єю інших установ соціальної сфери та недержавних організацій спрямована на захист прав дітей у сім'ї, тут використовується втручання в справи сім'ї, якщо виявляється порушення прав дітей. Особливістю надання послуг сім'ям НДО

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы