Софисты

При оцінці переконанні софістів ми натрапляємо на значні труднощі. З їх творів практично  нічого  не збереглося, а вивчення за допомогою непрямих відомостей складне тим, що вони не прагнули створити певну  цільну  систему  знань.   При  навчанні  додавали  великого  значення систематичному  оволодінню знаннями, що вчаться,   їх  метою  було  навчити  учнів використовувати придбані знання в дискусіях і полеміці. Тому вони великий упор робили на риторику.

У античній софістиці практично неможливо знайти цільні школи або течії. Навпаки, вона характеризується строкатістю переконань і навчань її окремих представників.

Щодо історичної послідовності  можна говорити про «старших» і «молодших» софістів.  

Розквіт діяльності  софістів падає на період Пелопоннесської війни (431—404 до н. э. ). Під час життя Аристотеля софістика вже приходить в упадок. До найвидніших представників так званих софістів, що стали, належать Горгій, Протагор, Гипній, Продік і антифонт.  

Горгий (ок. 483—373 до н. э. ), найбільш вірогідно, був учнем Емпедокла, а також знайомий з навчанням елеатів і поглядами Демокріта. І хоча він кілька разів бував в Афінах, велику частину свого життя прожив в Ларіссе і Фессалії. Він є найвиднішим прихильником релятивізму серед софістів. Його релятивізм граничить з скептицизмом

Як свідчить Секст Емпірик, в творі «Про несущем. або Про природу» Горгій послідовно приводить три тези:

Перший: нічого не існує; другий: якщо щось і існує, його не можна пізнати; третій: якщо це і можна пізнати, то не можна його передати і пояснити іншому. При доказі цих тез він використовує аргументування, що нагадує аргументування елеатів. Вся конструкція доказу кожної з цих тез полягає, власне, в ухваленні певної передумови, з якої потім виводяться слідства, що ведуть до суперечки. Для ілюстрації приведемо частину доказу першої тези «нічого не існує», як його відтворює Секст Емпірик.

«Про те, що нічого не- існує, він міркує таким чином. Саме, якщо що-небудь існує, то воно є або суще, або не-сущіі, або суще і не-сущіі [разом]. Але воно не є ні суще, як зараз буде ясно, ні не-сущі, як буде показано, ні суще і не-сущі разом, як буде викладено і це. Значить, нічого не існує. Таким чином, не-сущі не існує.

Насправді, якщо не-сущіі існує, то щось повинне існувати і не існувати:   оскільки воно не мислиться сущим  воно не повинне існувати;

 оскільки ж воно є не-сущі, то у такому разі воно все-таки є. Проте абсолютно безглуздо чому-небудь одночасно бути і не бути. Отже, не-сущі не існує. І ще інакше: якщо не суще існує, то не повинне існувати суще, тому що це «суще»  і «не-сущі»  протилежні одне іншому; і, якщо не-сущіему властиве буття, то  сущому  повинно  бути  властивий але небуття. Але, в усякому разі, не можна визнати, що суще не існує.

Отже, не повинне існувати не су-щее».

Приведений фрагмент ясно показує, як Горгий вельми точно розрізняє значення слів і використовує зміни значення в різному контексті. Ця маніпуляція з мовою, її логічною і граматичною структурою, характерна і для інших софістів. Велика увага, зокрема, Горгий обертав на риторику і  її теорію, на вплив

1 2 3

Похожие работы