Сотрудничество Украины с Европейским Союзом (ЕС) в области туризма

в експлуатацію з 1 січня 2004 року. Розроблено також стандарт „Послуги туристичні. Типи засобів розміщення. Термінологія”. На Держтурадміністрацію покладено функції технічного регулювання в туристичній галузі. Це зумовлює розробку технічних регламентів підтвердження відповідності послуг у сфері туризму.

Безпосередня участь Держтурадміністрації в розробці стандартів та впровадженні системи сертифікації в галузі туризму дасть змогу проводити роботи з сертифікації на більш професійному рівні, за участю провідних фахівців галузі.

Для удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази сфери туризму, розробки відповідних стандартів, систем класифікації та сертифікації готелів та інших закладів розміщення в Україні вивчається відповідний міжнародний досвід, а також існуюча законодавча база ряду країн ЄС.

Для покращення умов інвестиційної діяльності у сфері туризму внесено зміни до Закону України “Про концесії” щодо концесій на будівництво та експлуатацію об`єктів інфраструктури туризму та курортів.

З метою адаптації законодавства України в галузі туризму до законодавства Європейського Союзу здійснюються офіційні переклади відповідних нормативно-правових актів.

Розбудовується договірно-правова база двостороннього співробітництва з країнами ЄС. На теперішній час укладено 8 міжнародних угод про співробітництво в галузі туризму з державами-членами ЄС та державами-кандидатами до вступу в Європейський Союз, зокрема, з Грецією (1996 р. ), Естонією (1994 р. ), Латвією (2000 р. ), Польщею (1994 р. ), Словаччиною (2001 р. ), Угорщиною (2001 р

), Фінляндією (2000 р. ), Литвою (2004).

З метою посилення значення туризму як пріоритетної галузі економіки держави внесено пропозиції в частині туризму до проекту Спільної доповіді з оцінки стану виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС.

21 травня 2002 року керівництвом Держтурадміністрації України проведено зустріч з заступником директора представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Вільямом Френсісом.

Держтурадміністрацією 30 - 31 травня 2002 року взято участь у Міжнародній конференції Ради Європи з питань українсько-словацького транскордонного співробітництва (м. Ужгород, Закарпатська область – м. Михаловце, Словацька Республіка), що проходила під патронатом Президента України Л. Кучми та Президента Словацької Республіки Р. Шустера.

Держтурадміністрацією разом з Всеукраїнською благодійною організацією місія “Україна-Відома” 9 – 14 вересня 2002 р. проведено ознайомчий тур по Україні  для відомих журналістів з найавторитетніших туристичних видань Європи (взяло участь 32 журналіста з 8 країн Центральної Європи). Цей тур матиме широкий міжнародний резонанс і, безумовно, сприятиме подальшій активізації в’їзного туризму до України, що є найбільш економічно вигідним, а також розвитку міжнародного співробітництва з країнами ЄС.

10 листопада 2003 р. відбулася зустріч керівництва Держтурадміністрації з групою представників ЗМІ Євросоюзу, зокрема щотижневика “European report”, щоденного вісника “Europe”, інтернет-видання “Eurobserver”, європейського щотижневика “Нова Європа”, європейського каналу новин “EuroNews”

Розроблено заходи щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму затверджені Розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 12. 05. 2004 р.               № 298-р  "Концепція державної політики України щодо розвитку молодіжного туризму"  розробляється Держтурадміністрацією спільно з Науковим центром розвитку туризму та передбачає реалізацію комплексу завдань з пріоритетних напрямів стимулювання розвитку усіх видів молодіжного туризму, які сприятимуть розв'язанню соціально-економічних і культурних проблем, активізації діяльності туристичних підприємств різних форм власності, що стимулюватиме інвестиційні процеси.   

Водночас Держтурадміністрація спільно з Всеукраїнською молодіжною хостел-асоціацією працює над розробкою програми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы