Современная классификация наук

сепаратизму до глобальності в науковому розвитку. Тепер ми можемо прослідити загальну основну тенденцію в еволюції структури сучасного наукового знання, а отже, її вирази в області класифікації сучасних наук. Еволюція ця, коротко кажучи, має спрямованість від роз'єднаності наук до їх злитої єдності. В її основі лежить строго об'єктивний принцип: якщо предмет (об'єкт дослідження) єдиний, то і вивчаючі його науки повинні бути схоплені в єдності, відповідним єдності загального для них предмету (об'єктСпочатку ця тенденція з'явилася в утворенні міждисциплінарних галузей знання, що цементують собою фундаментальні науці; потім у вигляді взаємодії між різними науками, що вивчають один і той же об'єкт одночасно з різних сторін; потім у вигляді посилення цієї взаємодії аж до виникнення комплексного методу дослідження і як його результата - комплексних наук, що вивчають один і той же об'єкт в межах окремої наукової галузі, її профілю. Нарешті подальша еволюція все в тому ж напрямі приводить до того, що взаємодія наук і їх комплексність досягають загальних, або глобальних, масштабів. Тепер це розповсюджується на такі об'єкти, які носять всеосяжний, універсальний характер. Такий глобальний характер самого об'єкту повідомляє тут такий же глобальний характер взаємозв'язку наук, а значить, і їх класифікації.

Зразком подібного об'єкту може служити НТР як справді глобальне явище сучасної історичної епохи. Воно глобальне тому, що включає країни різних світових систем, а також країни, що розвиваються, хоча по-різному виявляється в них; охоплює всі сторони життя сучасного людини - і матеріальну і духовну, всі науки, всі види мистецтва, все відрости народного господарства, весь побут сучасних людей.

Глобальними проблемами є також: вивчення космосу, економічні проблеми, зв'язані у вивченням зовнішній середовища людини; проблема здоров'я і довголіття людей, їх прожитки і ін. В рішенні покликані брати участь всі науки без виключення: і природно-математичні, і гуманітарні, і технічні (взагалі прикладні).

Інша проблема-вивчення наукової і технічної творчості, що вливається у форму наукових відкриттів і технічних винаходів, а також художньої і соціальної творчості

Це теж глобальна проблема, подібна тим, які торкаються вивчення НТР і науковедення. Але тут головний акцент робиться вже на пізнавально-психологічній і логічній сторонах питання, а також на біографічних даних про ученого, винахіднику, письменнику, художнику, на умовах і обстановці, в яких готувалося і розвернулася їх творчість.

4) Від функціональності до субстрактності. Поглянемо тепер на загальний принцип побудови майже всіх основних наук, а значить, їх класифікації у наш час. В основі їх структури, як це склалося з самого початку їх виникнення, лежить ознака функціональності. Науки виділялися і продовжують, як правило, виділятися до цих пір не по об'єкту, а по формах руху або ж по окремих сторонах предмету, що вивчається. Правда, Ф. Енгельс побудував свою класифікацію наук по формах руху, але разом з тим спробував підвести під неї субстратную основу. Проте між функціональністю і субстратностью, загалом відносини неоднозначні. Наприклад, атоми можуть одночасно служити об'єктом і фізики (атомній) і хімії; так само молекули можуть бути предметом і хімії і фізики (молекулярній). Життя, живий організм складає предмет і біології і хімії, і фізики, і кібернетики.

Ту ж картину ми бачимо і в розвитку суспільства. Окремий предмет (об'єкт) як

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные