Современная классификация наук

природознавства, але і як вказівка на суб'єкт історії, на суб'єкт соціального розвитку і соціальних відносин, який органічно входить в сам об'єкт суспільних наук. Ф. Енгельс відзначав, що _в історії суспільства діють люди, обдаровані свідомістю, що поступають обдумано або під впливом пристрасті, прагнучі до певної мети.

Нам залишилося сказати про предмет наук про мислення. Разом з суспільними науками вони складають гуманітарні науки, тобто науки про людину. Але на відміну від власне суспільних наук вони мають своїм предметом, строго кажучи, не сам по собі об'єкт, наприклад у вигляді суспільних відносин, але об'єкт відображений в суспільному або ж індивідуальній свідомості людини (суб'єкта).

До цих пір ми говорили про приватні науки і їх групи, що входять в перший клас. Будучи на відміну від всієї решти (приватних) наук наукою загальною, матеріалістична діалектика має своїм об'єктом (предметом) не яку-небудь одну область дослідження, а пронизливі всі ці області (природа, суспільства і мислення) найбільш загальні закони всякого руху, всякого розвитку. Тому по відношенню до всіх інших наук - фундаментальним і прикладним – матеріалістична діалектика виступає як інтеграційного чинника, сприяючого їх взаємодії і їх взаємо з’вязку між собою. Діалектика, будучи логікою і теорією пізнання матеріалізму, розглядає як в загальній формі, так і стосовно будь-якої конкретної ситуації гносеологічне питання про відношення суб'єкта до об'єкту, про загальний метод наукового пізнання, про зв'язок з практикою і т. д. При цьому марксистсько-ленінська філософія діє не у відриві від приватних наук, не відособляючись від них, а в повній єдності з ними, утілюючи цим єдність протилежностей загального і окремого

Другий клас наук. Це науки, що розрізняються по методу дослідження, який, кінець кінцем визначається природою об'єкту (предмету), що вивчається, але в який додатково вкраплена відома частка суб'єктивного моменту. Бо тут йдеться не просто про об'єкт (предметі), існуючий зовні і незалежно від нашої свідомості, а про застосовані нами прийоми і способи його вивчення, тобто про те, яким чином він послідовно, крок за кроком фіксується в нашій свідомості.

Третій клас наук. Його складають прикладні, практичні, у тому числі технічні, науки. Тут суб'єктивний момент при збереженні детермінуючого значення об'єктивного моменту зростає найбільшою мірою при визначенні практичної значущості наукових досягнень, практичної цілеспрямованості наукових досліджень. Якщо при виробленні і застосуванні методу дослідження суб'єктивний момент носить як би перехідний, тимчасовий характер, то в практичних науках він органічно входить в якості реалізованої цілі в кінцевий результат. Всі практичні, прикладні науки засновані на поєднанні об'єктивного моменту (закони природи) і суб'єктивного моменту (цілі технічного використовування цих законів на користь людини).  

До цих пір ми строго дотримувалися рамок трьох питань: що, як, навіщо вивчається? Відповіді на ці питання дозволили нам виділити три основні класи наук і розглянути їх в об'єктно-суб'єктному аспекті з позиції єдиного загального принципу побудови повної системи наук. Але можна поставити ще і інші питання. Наприклад, наступні: хто, де, коли, чому, за яких умов проводив дослідження, робив відкриття, здійснював узагальнення і т. д. ? Відповіді на такі питання дуже важливі і цікаві, але не для розробки класифікації наук, а для вивчення історії науки, і особливо наукової і технічної творчості, що виходить

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные