Современное состояние гостиничного хозяйства в Украине

спроможності вимагає скорочення чисельності персоналу, впровадження високопродуктивних ресурсозбері­гаючих технологій, комплексної автоматизації технологічних процесів.


Висновки

Концепція розробки уніфікованих технологій готельних послуг пе­редбачає створення спеціальних технологічних стандартів, спрямо­ваних на розробку єдиної "готельної марки".

Аналіз сучасного стану засобів розміщення в Україні виявив неузго­дженість як термінологічну, типологічну, статистичну, так і за формами управління, володіння і рівнями комфорту.

Структурні зміни в готельному господарстві України вимагають упровадження уніфікованих технологій для створення нової політики “готельної марки”: підвищення якості послуг і комфортності підприємств, використання нових технологій та комплексної автоматизації технологічних процесів.

Зростання доходів при загальному зниженні інших показників пов’язане з інфляційними процесами і ринковими умовами ціноутворення. На рівень цін впливає кілька чинників: розмір собівартості й нормативного прибутку, рівень конкуруючих цін, співвідношення попиту і пропозиції.

 

 


Використана література:

  1. Іванова Л.О. Маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу в Україні. – Л., 2002.
  2. Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне гоподарство: основні показники, оцінка якості послуг. – К., 2000.
  3. Чудновский А.Д. и др. Гостинничный и туристский бизнес. – М.: Экмос, 2000.
  4. Основні показники роботи готелів України за 2003 рік. – К., 2004.

 

1 2 3 4

Похожие работы