Современное состояние скаутинга в Украине

Сучасний стан скаутінгу в Україні

Від початку свого відродження Пласт однозначно заявив про бажання увійти в світову скаутську родину. Свідченням цього було включення в назву організації слова «скаутська», активні контакти з представниками світового скаутського руху, використання та впровадження скаутських форм та методів праці. Однак представники СОСР виставили досить жорсткі умови як для молодої, відродженої, а фактично новоствореної організації. Перша вимога- представництво Пласту в більшості регіонів (областей) України. Друга - відкритість, тобто можливість, членства в організації всіх громадян, які визнають скаутські принципи і хочуть працювати в скаутському русі. Провід організації сприйняв ці вимоги і почав працювати над Їх виконанням, враховуючи об'єктивні реалії сучасної України.

Історично склалось так, що Україна тривалий час була умовно поділена між двома системами. Східна частина була під владою царського самодержавства, а пізніше - більшовицького тоталітаризму. Західна частина - під владою ліберальної Австро-Угорської імперії, а пізніше демократичних держав (Польща, Чехія, Румунія). Лише з 1939-го, а фактично з 1944 року вся територія України була окупована більшовиками. Ця історична специфіка стала причиною того, що Західна Україна, її населення, формувались тривалий час в умовах «буржуазної демократії». Це сприяло збереженню в цьому регіоні ідеалістичного світогляду, патріотизму (обов'язок супроти Батьківщини), толерантності.

На Східній Україні впроваджувались інші принципи. Ще російський царизм вів політику нещадного національного гноблення супроти народів, котрі входили до складу імперії. БіЛЬШОВИКИ до свого безжалісного націонал-шовінізму додали ще й не менш безжалісний войовничий атеїзм. Отже, Східна Україна протягом 70 років розвивалась під впливом руйнівної антилюдської більшовицької ідеології

Результати цих процесів зумовили суттєві відмінності у рівні самоусвідомлення, менталітеті між різними регіонами України. Це, звичайно, наклало свій відбиток і на розвиток скаутінгу в Україні.

На початок 1991 року в Україні, окрім Пласту, який на момент свого установчого з'їзду вже мав організовані структури, досвідчених виховників та реальні осередки, почали скою роботу ще декілька локальних груп, малочисельних і недостатньо усвідомлених в особливостях скаутської ідеї. Зокрема, скаутська група в Харкові, так звані скаути Криму (сам регіон надзви чайно складний і пронизаний духом радикального сепаратизму). Пізніше виникає осередок дніпровських скаутів «Скіфи». Своє зацікавлення скаутською методикою висловили лідери дитячої патріотичної організації «СІЧ».

Якщо Пласт відроджувався на засадах історичної скаутської традиції, збагаченої сучасним скаутським досвідом, при активній допомозі пластунів з країн, де скаутінг добре розвинутий, то інші скаутські групи творили свої, відмінні моделі.

Коли постала актуальність питання про репрезентацію України в Світовому Скаутському русі, представники СОСР неоднозначне заявили про те, що фундаментальний принцип СОСР: «Одна держава - одна організація».

Кульмінаційний момент. МСБ запропонувало дві моделі: конфедерацію та унітарну організацію. Але в обох випадках передумовою залишався принцип об'єднання. На той час ніхто з учасників процесу не ставив під сумнів провідну роль Пласту в розвитку скаутського руху України. Пласт був репрезентований в більшості регіонів України. Не було жодних суперечностей щодо відповідності організації скаутським принципам. У контексті проблематики виринало єдине запитання: чи є Пласт достатньо відкритою організацією, щоб репрезентувати все різноманіття скаутського руху в Україні? Розглянемо детальніше цю вимогу.

Отже, відкритість Пласту за:

1 2 3 4 5 6

Похожие работы