Средства и методы физического воспитания

програми змагань з спортивної гімнастики входять такі види вправ:

а. ) для чоловіків – вільні вправи, вправи на перекладені, брусах, кільцях, коні з ручками і стрибки;

б. ) для жінок - вільні вправи, вправи на брусах, в рівновазі і стрибки.

Акробатика має ті самі завдання і спрямування, що і спортивна гімнастика, але відрізняється від неї своєрідністю вправ. Специфічними вправами є перекиди, перекати, перевороти, мости, стойки, піраміди.

Акробатичні вправи виконуються індивідуально, парами і групами, без спортивних приладів. З акробатики також є класифікаційна програма і проводяться змагання.

Художня гімнастика – особливий вид гімнастики, в якому одночасно з загальним фізичним вихованням здійснюється і виховання естетичне.

Разом з тим художня гімнастика подібна до спортивної та акробатики, має своє спортивне спрямування і певну специфіку. Художньою гімнастикою займаються лише жінки. В цьому виді гімнастики застосовують як спеціальні вправи, так і для загального розвитку, а також акробатичні.

Своєрідністю художньої гімнастики є тісний зв’язок з музикою і танцями, які посилюють виразність виконання вправ, підвищують емоційний вплив на гімнасток і сприяють розвитку почуття ритму.

Допоміжна гімнастика має кілька різновидів: спортивно-допоміжна, виробнича, лікувальна.

Спортивно-допоміжна гімнастика набула широкого застосування у навчально-тренувальних заняттях. Її метою є загальна фізична підготовка і удосконалення певних фізичних якостей. Це досягається добором спеціальних вправ для тренування спортсменів: боксерів, гімнастів, футболістів. Основна мета виробничої гімнастики – зміцнення роботи робітників і підвищення продуктивності праці

Найбільш поширені дві форми виробничої гімнастики:

1. гімнастика перед роботою;

2. фізкультурні паузи, які проводяться під час організованих протягом робочого дня спеціальних перерв для боротьби з втомою та підвищенням працездатності.

Лікувальна гімнастика є основним засобом лікувальної фізичної культури. Її завдання – відновленню здоров’я і працездатності людей. Вона широко увійшла в практику роботи лікувальних і лікувально-профілактичних закладів.

У лікувальній гімнастиці застосовується вправи, які впливають як на весь організм людини, так і на окремі його частини.

Спорт – могутній засіб фізичного виховання, в якому завдання – зміцнення здоров’я, розвитку фізичної сили і рухових функцій людини тісно поєднуються з досягненням високих результатів в окремих видах фізичних вправ.

Специфікою особливістю спорту порівняно з іншими засобами фізичного виховання є спортивні змагання. Вони служать для перевірки стану спортивної роботи, виявлення кращих технічних результатів і поширення передового досвіду. В той же час спортивні змагання стимулюють дальше оволодіння спортивною технікою та удосконалення її є одним з ефективних засобів залучення широких мас трудящих до знань фізичною культурою.

Спорт – дійшов засіб агітації і пропаганди. Спортивні змагання, показові виступи майстрів спорту, масові гімнастичні вправи спортсменів виховують любов до спорту, примножують ряди його прихильників. Ігри є одним з найпоширеніших засобів фізичного виховання і являють собою свідому, активну та індивідуальну діяльність людей, спрямовану на досягнення умовної мети, добровільно встановленої гравцями.

Розрізняють ігри рухливі і спортивні.

До рухливих належать ігри, метою яких є загальний фізичний розвиток без спеціальної підготовки.

До спортивних належать ігри, які мають всі характерні ознаки спорту, вони потребують підготовки і спортивного удосконалення гравців.

Регулярне проведення ігор у процесі фізичного виховання дітей та молоді сприяє формуванню в них основних рухових навичок, поліпшує діяльність організму, збільшує працездатність і зміцнює

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы