Средства и методы физического воспитания

здоров’я.

Значну увагу приділяють іграм у школі. В початкових класах рухливі ігри є одним із основних засобів фізичного виховання дітей. Їх проводять на уроках фізичної культури, перервах, а також на заняттях груп і секцій фізкультурних колективів.

Під туризмом розуміють організоване короткочасні або тривалі подорожі, здійснюване для ознайомленням з рідним краєм, історичними і культурними пам’ятками і природними багатствами нашої Вітчизни, а також для розширення загального кругозору мандрівників.

Туризм є також одним із засобів всебічного фізичного розвитку, загартування організму і виховання витривалості, наполегливості та звички до похідного життя.

Велике значення туризму у вихованні і розвитку прикладних умінь і навичок: готування їжі, розпалення вогнища, встановлення намету, орієнтування на місцевості, користуванням картою, компасом.

Важливе значення має туризм для формування і розвитку високих моральних і вольових якостей, для організованості і дисциплінованості людей. Спільні мандрівки, колективні дії в у мовах похідного життя, переборення труднощів згуртовують туристів, розвивають почуття товариської взаємодопомоги.

Найбільш доступною і масовою формою туризму є туризм вихідного дня, тобто туринські походи у вільний від роботи або навчання день, з ночівлею або без неї.

Більш складною формою є багатоденні походи, які потребують тривалої і ґрунтовної підготовки туристів та необхідного спорядження. Такі походи проводять під час відпустки або канікул.

Серед засобів фізичного виховання важливе місце посідають природні фактори – сонячне проміння, повітря, вода, правильне використання яких зміцнює здоров’я і загартовує організм

Вони застосовуються у фізичному вихованні як супутні при заняттях фізичними вправами, а й інколи самостійно. Найбільш широко і організовано їх використовують у дитячих яслах і садках, у школах і навчальних закладах на промислових підприємствах, у парках, на стадіонах і водних станціях.

Додержання необхідних гігієнічних умов відіграє важливу роль у фізичному вихованні. До них належать твердий режим дня, під яким розуміють чіткий розпорядок усіх його компонентів, раціональний розподіл часу праці і відпочинку, сну і їжі. Такий режим дня, якщо його дотримуватися протягом тривалого (року) часу, сприяє зміцненню здоров’я людини, створює бадьорий, життєрадісний настрій і підвищує працездатність.

Точне додержання розпорядку дня виховує у людях такі цінні якості, як дисциплінарність, акуратність, організованість.

Для занять фізичними вправами необхідно забезпечити і ряд інших гігієнічних умов. Приміщення в яких проводять уроки чи секційні заняття, фізкультурні виступи і спортивні змагання, необхідно тримати у чистоті, підтримувати у них відповідну температуру і безперервний доступ свіжого повітря.

До гігієнічних умов належать і особиста гігієна фізкультурника, тобто сума всіх заходів, що забезпечують збереження здоров’я людини. Особливими умовами особистої гігієни є: чистота тіла і догляд за ним; чистота білизни, одягу, взуття, житла і робочого місця; акуратне використання предметів обстановки і особистого вжитку. До вимог особистої гігієни школярів входить також бережливе ставлення до книжок, зошитів, особистих і шкільних речей, правильна поведінка вдома, в школі, на вулиці і громадських приміщеннях.

Таким чином гігієнічні умови, що безпосередньо належать до процесу фізичного виховання і умови, які сприяють фізичному вихованню в органічному поєднанні є одним із важливих засобів фізичного виховання, поряд з фізичними вправами і природними факторами.

Методи фізичного виховання дітей дошкільного віку

Фізичне виховання дітей дошкільного віку здійснюється засобами, спрямованими на охорону здоров'я дітей (створення гігієнічних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы