Стилистические приемы, присущие рекламным документам

Стилістичні прийоми, притаманні рекламним документам

Соціальні процеси, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, вимагають нового погляду на проблему рекламної комунікації, оскільки реклама в нашій країні не лише сприяє розвиткові та вкоріненню ринкової економіки, а й являє собою соціальний механізм, який формує новий тип відносин у суспільстві. Вплив реклами на соціальну дійсність аж ніяк не однозначний: вона стимулює розвиток товарних ринків і сфери послуг, підвищує політичну активність мас і водночас є засобом маніпулювання суспільною думкою й поведінкою людей. Рекламна комунікація - це соціальна технологія спрямованої інформаційної дії, мета якої - надати певного напряму масовій або груповій активності. З цього погляду вона становить безумовний інтерес для дослідження.

Проблема вивчення рекламної комунікації перетворилася із пізнавальної на конкретно-практичну. Тому постає необхідність у комплексному аналізі рекламної комунікації як цілісного явища, мета якої - формування іміджу об'єкта реклами. Рекламний імідж формується системою взаємопов'язаних образів (пізнавальний образ, образ-уявлення, образ-прогноз), що реалізуються різноманітними вербальними та невербальними засобами і становлять продукт рекламної комунікації. Стосовно продукту рекламної комунікації уживаються різноманітні терміни (рекламні оголошення, тексти реклами, рекламні повідомлення), які повною мірою не охоплюють усі засоби моделювання рекламного іміджу. У випадку рекламної комунікації доцільно використати поняття "рекламний твір".

Аналізуючи композиційну єдність рекламного твору, ми знову зіштовхуємося з проблемою різноманітності, яка не вкладається в рамки єдності. Проте, подивившись уважніше, можна помітити, що реклама - це по суті історія, яку нам розповідають. Безумовно, насамперед це стосується телереклами, де нам справді щось розповідають, але, чесно кажучи, ми "добудовуємо" у своїй уяві історію, коли звертаємося до будь-якого виду реклами

Коли ми дивимося на рекламні плакати, фотографії, малюнки, то зображенні на них речі (пейзажі, люди, тварини) породжують у нас відповідні образи, складаються в історію, яку ми розповідаємо самі собі. Таким чином, при всьому розмаїті засобів, що формують рекламний імідж, можна говорити про його композиційну єдність.

На основі аналізу тематичної, стильової та композиційної єдності рекламних творів можна зробити висновок про те, що жанр реклами - це мовленнєвий жанр, якому властиві свої характеристики та особливості. Дослідниця реклами І. Імшинецька наводить таке визначення жанру реклами: "Жанр реклами - це один із засобів внесення креатива у вербальний ряд реклами, а саме у текст". Отже, продовжує авторка, поняття жанру тісно пов'язане з текстом і визначення жанру можливе лише в межах тексту. Проте рекламні твори формуються не тільки вербальними засобами, а й невербальними, а найчастіше - поєднанням вербального і невербального: текст, логотип, музика, малюнок, фотографія тощо. Усі засоби рекламного твору спрямовані на формування іміджу об'єкта реклами, тому не можна розглядати окремо жанр вербального тексту без урахуванням невербальних засобів, які є неодмінним елементом рекламної комунікації. Ці елементи пов'язані між собою тематикою, стилем та композицією. Невербальні засоби можуть виконувати функції репліки діалогу, фрази, тексту, виділення частини тексту, а не тільки бути сухою ілюстрацією. Вербальні та невербальні засоби реалізують рекламний імідж.

Вести мову про жанр реклами у традиційному розумінні немає підстав. Можна визначити лише жанр текстової реклами, що, як уже зазначалося, не існує сама по собі, поза контекстом рекламної комунікації як цілісного явища, мета якого - формування

1 2 3 4 5 6 7