Страхование транспортных средств

— нестача вантажу, якщо не зачеплено упаковку;

— пошкодження вантажу хробаками, гризунами та комахами;

— затримка в доставці вантажу і падіння цін, інші непрямі збитки страхувальника, крім випадків загальної аварії;

— знецінення вантажу внаслідок забруднення або ушкодження тари при непорушенні упаковки;

— викидання за борт або змиття палубного вантажу (лише для 1 і 2 категорії).

Також деякі страхові компанії не покривають збитків пошкодження вантажу при відсутності зовнішніх пошкоджень автотранспорту, контей­нера або тента і за умови збереження пломби. Причиною такого збитку може бути, за словами страховиків, тільки неправильне розташування вантажу. Відповідальність за порушення правил навантаження пови­нен нести перевізник. Страховики рекомендують клієнтам контролю­вати дотримання правил навантаження, а іноді присилають своїх представників. Деякі компанії ставлять на контейнері свою пломбу. Вона підтверджує, що правил навантаження дотримано, кількість і вид ван­тажу відповідає наданому клієнтом.

У страховій компанії «АСКА-Київ-Центральна» «Правила страхуван­ня вантажу» включають три різні пакети відповідальності: клієнт може вибрати будь-який з них.

Пакет 1 (найбільший) — передбачає відповідальність страхової ком­панії за всі можливі випадки, які можуть трапитись з вантажем під час перевезення (крадіжка, неприбуття, протиправні дії 3-х осіб та ін. ), всі види ризиків. Тариф до цього пакету найбільший.

Пакет 2 (менший) — вартість його дешевша, в порівнянні з Пакетом 1

До нього входить та ж кількість ризиків за винятком крадіжки та не­прибуття вантажу своєчасно. Користуватися цим пакетом буде вигідно тим, хто перевозить вантаж у супроводі охорони.

Пакет 3 (найменший) — охоплює ризики, які можуть трапитися з вантажем тільки у випадку загибелі транспортного засобу. Сьогодні багато підприємств, яким необхідно провозити вантаж через кордон України, зацікавлені в існуванні страхової послуги з найменшим стра­ховим платежем. Таким чином, якщо за першим і другим пакетам ком­панія відповідає як за пошкодження, так і загибель вантажу, то за третім тільки за його повну загибель. При розрахунку тарифів врахова­но, що найбільшим за ймовірністю ризиком є крадіжка вантажу, а най­меншим — загибель внаслідок аварії транспортного засобу.

Для укладання договору страхувальник страховик зобов'язаний на­дати, наприклад, в страхову компанію «Оранта» заяву, а також всі відомі йому факти та обставини, які мають суттєве значення при встанов­ленні ступеню ризику.

При укладанні договору деякі страхові компанії можуть вимагати у страхувальника баланс та довідку про фінансовий стан, який підтверд­жений аудитором.

Договір може бути укладений як за місцем розташування страхувальника, так і за місцем надходження вантажу.

Якщо страхувальник не зробив відповідну заяву або повідомив не­правильні факти відносно вантажу, страховик звільняється від відпо­відальності.

Перевезення вантажу засобами транспорту може бути застрахова­но лише в тих випадках, якщо ці транспортні засоби відповідають не­обхідним технічним вимогам (мають клас Регістру) для навантаження і транспортування конкретного вантажу.

При визначенні страхової суми страховик може виходити зі страхової вартості, яка підтверджена документом або іншим шляхом, плюс митні збори, а також з урахуванням очікуваного прибутку в розмірі не більше 10% від вартості вантажу. Якщо страхова сума менше страхової вар­тості, то страховик

Похожие работы