Страхование транспортных средств

несе відповідальність за збитком лише в тій пропорції, в якій ця страхова сума співвідноситься зі страховою вартістю.

При необхідності Договір страхування укладається з оглядом та скла­данням опису майна. Зміни, які збільшують ризик, дають страховику право змінити умови страхування та вимагати сплати додаткової премії.

Деякі страхові компанії рекомендують такі тарифи для різних видів транспорту (див. табл. 1 — 2).

Таблиця 1

Страхові тарифи зі страхування вантажу

Вид транспорту

Рекомендований страховий тариф, %

Автотранспорт

1. 5-2,5

Водний транспорт

2

0 - 2,5

Залізничний

2. 5 - 3,0

Перевезення літаком

1,5-2,0

Перевезення гелікоптером

2,5 - 3,0

Перевезення спецавтомобілем з охороною

1,0-1,5

 

Таблиця 2

Коефіцієнт збільшення тарифу

Вид вантажу

Коефіцієнт збільшення страхового тарифу  

(у відсотках від страхової суми)

Швидкопсуваний вантаж

1,0

-5,0

Тендітні вантажі

1,0

-2,0

Небезпечні вантажі

0,5

-3,0

Алкогольні напої, сигарети

0,5

-1,0

Електронна та відеотехніка

0,5

- 1,0

Вантаж вартістю більше 1 млн. грн. в одній партії

0,5

-1,0

Антикваріат, твори мистецтва

1,5

-2,5

Особливо цінні вантажі

1,5

-2,5

 

Вказані вище страхові тарифи страхових компаній прийнятні для випадків одиничного перевезення або невеликих партій вантажу.

Відповідальність страхувальника за договором страхування (НАСК «Оранта»):

— починається з моменту, коли вантаж буде взятий для перевезен­ня зі складу або місця складування в пункті відправлення, якщо платіж внесено раніше;

— триває під час усього перевезення за встановленим маршру­том, включаючи навантаження та перевалки, продовжує діяти, якщо страхувальник змінює пункт призначення за умови попередження про це страховика та погодження додаткової премії та умов страхування;

— закінчується:

— коли вантаж доставлений на склад або кінцеве місце складуван­ня в пункті призначення;

— коли термін транзитного зберігання перебільшив ЗО днів;

— залишається чинним при затримці вантажу за обставинам, які не залежать від страхувальника, або внаслідок відхилення від мар­шруту, примусовому вивантаженні, перевідправці або переванта­женні, а також під час будь-якої зміни у зв'язку з використанням власниками транспорту своїх прав, які витікають з договору переве­зення. При цьому страхувальник повинен одразу повідомити стра­ховика для продовження договору страхування і встановлення додаткової премії.

При настанні страхового випадку, який обумовлений діючим стра­хуванням, обидві сторони мають право анулювати Договір. Розірвання Договору повинно бути оформлено в письмовому вигляді і спрямо­вано іншій стороні не пізніше, ніж протягом одного місяця після за­вершення переговорів

Похожие работы