Страхование транспортных средств

виду страхування. Практика страхування й умови страхування настільки різноманітні, що більшість проблем, як правило, вирішуються за взаємною згодою між страховиком і страху­вальником.


6. Сучасний стан розвитку страхування вантажів в Україні

З розвитком банківської системи, прискоренням приватизаційних процесів, збільшенням вантажообігу між Україною та іншими країнами світу збільшилась робота страховиків, а також тих, хто займається стра­хуванням вантажів. Як і у всіх сферах діяльності, в страхуванні ванта­жу існує ряд проблем. Вони обумовлені різними причинами:

— відсутність коштів у страхувальників ( а інколи і у страховиків);

— інфляційними процесами;

— відсутністю досконалої правової бази;

— підвищеними криміногенними обставинами та ін.

Наслідком цих причин є високі страхові тарифи, напад на вантажі, страхове шахрайство та ін. Однак, як для страхування в цілому, так і для страхування вантажу в Україні існують великі перспективи.

Страхову компанію потрібно обирати таку, яка спеціалізується на транс­портному страхуванні. Наприклад, спеціалісти страхової компанії «АСКА-Київ-Центральна», «1-ІТІСО» розробили та упровадили правила страху­вання вантажоперевезень, які максимально відповідають міжнародним стандартам. Крім того, страхова компанія «АСКА» має договори з митни­ми та брокерськими службами з надання клієнтам додаткових послуг під час перевезення вантажу. Якщо клієнту потрібно проекспедувати вантаж, пройти митницю і не витрачати на це свій час, він може укласти договір зі страховою компанією, і вона застрахує його вантаж та забезпечить експедування і проходження всіх митних формальностей на кордоні.

При виборі страхової компанії слід звернути увагу на обсяг відпові­дальності та момент її початку й закінчення. Наприклад, страхування від вибуху може покривати випадки, коли вибух відбувся в самому автотран­спорті. Формулювання «протиправні дії третіх осіб» звичайно включа­ють крадіжку, пограбування, умисний вибух, але потрібно уточнити, оскільки один з ризиків може бути відсутній. Товар може постраждати від вологості під час дощу чи снігопаду: ці події не включаються в перелік стихійних лих. Факт крадіжки страховик може визнати, якщо відсутня пломба, а якщо пошкоджений тенд, а пломба ціла, то у виплаті покриття можуть відмовити. Тому всі ризики потрібно вказувати в договорі

Майже всі страхові компанії ставлять точні дати дії договору. Такі дрібниці, як переніс термінів перевезення вантажу на 1—2 дні, можуть призвести до відмови у виплаті страхового покриття, якщо не повідомити про це страхову компанію. Слід звернути увагу, як сформульовано момент початку відповідальності страхової компанії. Формулювання «зі складу у Києві до складу у . . . . » вірне . а «від Києва до . . . » — не вірне.

Слід звернути увагу на перелік випадків відповідальність за які по­винна нести транспортна компанія Але якщо вантаж застрахований від загибелі та пошкодження внаслідок ДТП в страховому покритті можуть відмовити.

Також необхідно наголосити, що при настанні страхового випадку водій повинен звернутися в міліцію, де необхідно скласти акт. на якому водій або охоронник ставлять свій підпис.

Слід також звернути увагу на вибір транспортної компанії. Кожна країна приділяє велику увагу розвитку транспорту На жаль, в Україні він не відпо­відає міжнародним стандартам ні за технічними, ні за екологічними па­раметрами.

Похожие работы