Страхование транспортных средств

забезпечити лише шляхом повтор­ного переукладання договорів на новий термін.

4. Добровільне страхування діє тільки при сплаті разового або пе­ріодичних страхових внесків. Вступ у дію договору добровільного стра­хування обумовлений сплатою разового або першого страхового внеску Несплата чергового внеску по страхуванню спричиняє припинення дії договору.

Страхове забезпечення з добровільного страхування залежить від бажання страхувальника. При майновому страхуванні страхувальник може визначати розмір страхової суми у межах страхової оцінки майна. За особистомим страхуванням страхова сума відповідно до договору встановлюється за угодою сторін.

Чинні в даний час умови всіх видів страхування вироблені багато­річною практикою його проведення з урахуванням досвіду закордонних країн. Вони постійно удосконалюються з метою більш повного задово­лення інтересів страхувальника. Розвиток страхового ринку і конкуренції між страховиками створюють сприятливий ґрунт для подальшого по­ліпшення умов страхування.


4. Транспортне страхування

4
1. Страхування автотранспорту
 

Сотні дорожньо-транспортних подій та викрадень, що реєструють­ся щорічно в Україні, роблять страхування автотранспорту одним із найбільш ризикових і водночас масових видів страхування.

Страхування автотранспортних засобів фізичних та юридичних осіб (КАСКО) включає страхування автомобіля від ушкоджень у результаті:

— дорожньо-транспортної події (ДТП);

— крадіжки, викрадення автомобіля й інших протиправних дій третіх осіб;

— стихійних лих, падіння дерев, пожежі, самозапалювання, нападу тварин та ін.

За бажанням клієнта автомобіль можна застрахувати — від однієї з груп ризиків (часткове КАСКО) або від усіх перерахованих ризиків (по­вне КАСКО).

Автомобіль може бути застрахований на повну вартість або на суму, яка дорівнює частині повної вартості. При цьому відшкодування вип­лачується страховою компанією в пропорції від розміру фактичного збитку внаслідок:

— дорожньо-транспортної події (ДТП):

— протиправних дій третіх осіб;

— стихійних лих;

— викрадення.

Розмір страхової премії залежить від

— вибору страхувальником страхових ризиків, позначених у Пра­вилах страхування;

— типу автомобіля та наявності причепа;

— терміна експлуатації;

— умов збереження;

— наявності та конструкції пристроїв проти викрадення й охорон­ної сигналізації.

Страхове відшкодування виплачується після того, як будуть з'ясо­вані причини та розмір збитку, а також при наявності всіх необхідних документів, основою яких є страховий поліс.

Договори страхування автотранспорту укладаються відповідно до Закону України «Про страхування» з урахуванням отриманої ліцензії.

Страхова компанія надає страховий захист на випадок знищення або ушкодження автотранспортного засобу, нещасного випадку з водієм і пасажирами під час перебування в автотранспортному засобі і запо­діяння шкоди власником автотранспортного засобу життю, здоров'ю та майну третіх осіб.

Об'єктами страхування є:

— автотранспортний засіб;

— додаткове обладнання;

— життя та здоров'я водія і пасажирів;

— цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам.

Страхові випадки:

— ушкодження або знищення автотранспортного засобу, причепів до

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы