Страхование транспортных средств

страхова сума;

— умови страхування.

Договір страхування може бути укладений у відповідності з катего­рією, наприклад НАСК «Оранта»:

Категорія 1   «З відповідальністю за всі ризики»

Категорія 2  «З відповідальністю за окрему аварію»

Категорія 3  «Без відповідальності за пошкодження, крім випадків    загибелі»

Не покриваються збитки, яких завдано у таких випадках:

— воєнні дії, конфіскації та ін. ;

— повені, землетруси;

— викидання за борт або якщо вантаж змило хвилею (для 1 та 2 категорій) та ін.

Страхова компанія «АСКА-Київ — Центральна» до нових правил стра­хування ввела також правила страхування морських перевезень вантажу Сьогодні все, що торкається цього виду страхування, українські страхові компанії (як і російські, польські та інші східноєвропейські) беруть з двох джерел — правил Ллойда — компанії, яка першою в світі почала страху­вати морські перевезення, та правил німецьких страхових компаній.

Вказані правила, в основному створене ще на початку нашого сто­ліття, тоді ж було підписано та введене в дію міжнародні Конвенції, які регламентують цю сферу діяльності

Страхування морських перевезень має відокремлену специфіку, Наприклад, поняття загальної аварії не стосується жодного виду стра­хування сухопутних перевезень: цей термін включає наслідки навмис­них дій капітана судна або його команди які спрямовані на врятування корабля (при цьому може бути прийняте рішення позбутися вантажу).

Морські перевезення регламентуються Морським Кодексом та інши­ми міжнародними документами, які слід враховувати під час страху­вання. Існування вказаних особливостей обумовило розробку для морських перевезень окремих правил страхування, наприклад компанії холдінгу АСКА є у всіх містах України, у тому числі і портових.

У міжнародній торгівлі розроблено основні умови та форми торго­вих контрактів. Найбільш поширеними є 4 типи торгових договорів: СІФ, КАФ, ФОБ, ФАС.

ВИДИ ПОСТАЧАННЯ

1. СІФ — вид зовнішньоторговельного договору (сполучення анг­лійських букв ЗІР: вартість товару, страхування і фрахт).

Продавець постачає вантаж у порт відправлення, забезпечує його навантаження на борт судна, зафрахтовує тоннаж і оплачує фрахт

Страхування звичайно полягає на умовах «від усіх ризиків».

Фрахт — плата власникові транспортного засобу за перевіз ван­тажів та пасажирів будь-якими шляхами призначення. Часто термін ви­користовується у морському і річковому транспорті. Іноді під фрахтом розуміють вантаж, включаючи витрати на його навантаження та розван­таження. Розмір фрахту визначається на основі тарифів або договору.

2. КАФ (саf) — умови постачання вантажу морським транспортом за зовнішньоекономічним договором. Права й обов'язки за договором КАФ ідентичні з умовами договору СІФ, але страхування товару не вхо­дить в обов'язки продавця (продавець зафрахтовує тоннаж).

3. ФОБ —умови договору, що використовуються в морській торгівлі. Продавець тільки зафрахтовує, тобто вчасно сповіщає про необхідні для страхування дані: покупець зобов'язаний застрахувати вантаж та оплатити вартість перевезення.

КАФ і ФОБ звільняють продавця від витрат на страхування.

Договір на страхування може полягати на конкретне перевезення, перевезення партії товару; усіх вантажів, що здійснюють юридичні та фізичні особи у період

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Похожие работы