Страховая компания Оранта

властивий деякий авантюризм, оскільки його заробіток залежить від його енергії, уміння і удачливості. Праця страховим агентом вимагає від кандидата глибоких знань в області пропонованих видах страхування, психології людей, уміння підтримувати бесіду і розташовувати до себе співрозмовника. Обов'язковими вимогами до кандидата на цю роботу являються 1) комунікабельність - уміння легке, доброзичливо і невимушено спілкуватися з людьми різних професій, віків і соціального статусу; 2) швидкість реакції, тобто уміння швидко, з урахуванням конкретної ситуації відповісти на будь-яке питання; 3) фінансове положення - відсутність претензій з боку податкової інспекції в частині правильності декларування своїх прибутків і їх джерел; 4) загальний рівень культури - неформальний підхід до професії, стеження за своєю мовою; 5) зовнішня привабливість і відсутність шкідливих (неприємних) звичок; 6) ввічливість.

Очевидно, що страховому агентові потрібна товариськість. Але не проста, а, та, яку психологи називають соціальною сміливістю, тобто здатність першим вступити в контакт з незнайомою людиною. Страховий агент має бути компетентним в спілкуванні: уміти зрозуміти, почути свого партнера по спілкуванню, донести до нього свої думки.

Перераховані якості в людському характері зазвичай бувають пов'язані з високим ступенем внутрішньої свободи, прагненням до незалежності. Більшість хороших страхових агентів - типові кішки, що гуляють самі по собі. В той же час, по складу особи і по образу діяльності страховий агент дуже близький до бізнесмена, ця робота є хорошим тренувальним полігоном, для тих, хто бажає випробувати себе на готовність до самостійної підприємницької діяльності

5. Добровільне страхування від нещасних випадків 

Як страхування від нещасного випадку захищає інтереси Застрахованих осіб?

Страхування від нещасного випадку гарантує, що страхова компанія здійснить страхову виплату, якщо з Застрахованою особою станеться нещасний випадок, що призведе до розладу здоров`я (травмування, ушкодження, порушення функцій організму тощо) або спричинить смерть Застрахованої особи.

Страхову виплату за договором добровільного страхування від нещасного випадку отримує або сама Застрахована особа, або її Вигодонабувач, визначений у договорі страхування. У разі ж смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, визначеної для Застрахованої особи, отримає Вигодонабувач, визначений у договорі страхування. Якщо Вигодонабувач у договорі страхування не був визначений, то у разі смерті Застрахованої особи від нещасного випадку страхову виплату отримають її спадкоємці за законом.

Що таке нещасний випадок?

Нещасним випадком (відповідно до договору страхування) є раптові непередбачувані події, включаючи протиправні дії третіх осіб, що фактично відбулися в період дії договору страхування та спричинили або розлад здоров’я Застрахованої особи, викликаний ушкодженням тканин організму з порушенням їх цілісності і функцій, деформацією і порушенням опорно-рухового апарату, заподіяними зовнішнім впливом, або смерть Застрахованої особи. Нещасними випадками також є випадкове потрапляння у дихальні шляхи стороннього тіла, утоплення, тепловий удар, опіки, укуси тварин, комах, змій, обмороження, ураження електричним струмом і блискавкою, випадкове отруєння отруйними речовинами, газами, ліками, недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції).

Важливо! Захворювання (раптові, хронічні, загострення хронічних), та їх наслідки не є нещасним випадком за умовами договору страхування. Тому, на випадок смерті або інвалідності внаслідок захворювання, страхові виплати умовами цього виду страхування НЕ передбачені.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие работы