Страховая компания Оранта

style="text-align: Договір добровільного страхування від нещасних випадків (договір страхування) — це письмова угода між Страхувальником (фізична особа) і Страховиком (страхова компанія), згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату на умовах, визначених у договорі, а Страхувальник зобов’язується вносити страхові платежі у визначені строки і дотримуватись інших умов договору.

Застраховані особи — фізичні особи, на користь яких укладено договір страхування.

Договір добровільного страхування від нещасного випадку може бути укладений щодо ризиків настання:

тимчасової втрати працездатності або травматичного ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;

стійкої втрати працездатності Застрахованої особи (встановлення їй І, ІІ або ІІІ групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку;

смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Як правило, договір страхування за погодженням сторін укладається щодо певної комбінації таких ризиків.

При цьому ризик смерті включається практично до будь-якого договору страхування. Перелік ризиків, що включені до договору страхування, суттєвим чином впливає на розмір страхового внеску.

Як визначаються розміри страхової суми та страхового тарифу?

Страхова сума — визначена у договорі страхування грошова сума, в межах якої Страховик зобов’язується здійснити страхову виплату у разі настання страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за згодою сторін

Страховий тариф — це розмір страхового внеску (плати за страхування), визначений у відсотках від страхової суми.

Страховий тариф залежить від переліку обраних ризиків, професійної ризиковості, терміну страхування, інших умов страхування. Розмір річного страхового тарифу за договорами добровільного страхування від нещасного випадку знаходиться в діапазоні від 0,15 до 1,5%.

Як визначається розмір страхової виплати?

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, Страховик здійснює страхову виплату у розмірі від 0,05% до 0,7% (конкретний розмір визначається у договорі страхування) страхової суми за кожний день непрацездатності або лікування, але не більше 100% від страхової суми.

У разі травматичного ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку страхова виплата визначається за таблицею страхових виплат (це таблиця, в якій кожному діагнозу травми або ушкодження організму відповідає певний розмір страхової виплати у % від страхової суми).

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі встановлення Застрахованій особі групи інвалідності внаслідок нещасного випадку, Страховик здійснює страхову виплату, розмір якої визначається у відсотках від страхової суми:

від 90 до 100% — у разі встановлення Застрахованій особі І групи інвалідності;

від 60 до 80% — у разі встановлення Застрахованій особі ІІ групи інвалідності;

від 40 до 60% — у разі встановлення Застрахованій особі ІІІ групи інвалідності.

Конкретний розмір страхової виплати та її обмеження визначаються договором страхування.

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, Страховик виплачує Вигодонабувачу або спадкоємцям Застрахованої особи 100% страхової суми.

Докладну інформацію про добровільне особисте страхування від нещасних випадків Ви можете

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие работы