Страховая компания Оранта

багажу, пошті, вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження/розвантаження повітряного судна;

страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу — шкода, заподіяна життю і здоров'ю (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення після польотних робіт);

страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт — шкода, заподіяна життю і здоров'ю (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків щодо забезпечення технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

Особисте страхування:

добровільне страхування від нещасних випадків;

добровільне страхування на випадок хвороби;

добровільне медичне страхування;

добровільне страхування медичних та інших витрат осіб, що виїжджають за кордон;

добровільне медичне страхування під час поїздок по Україні.

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності

Страхування фінансових ризиків

Страхування професійної відповідальності та якості продукції

Центральний міський структурний підрозділ 50002, м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, 72

3. Страховий випадок 

Cтраховий випадок (Insured Loss) — подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Стаття 21 Закону України "Про страхування" передбачає такі обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку:

вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин є однією з підстав для відмови страховика від проведення страхової виплати, так само як створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків

(п. 5 ст. 26 Закону України "Про страхування").

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника залежно від певного виду і умов страхування.  

3. 1 Форма заяви про страхову подію 

Заява на виплату страхового відшкодування — невід'ємна частина пакету документів, які ви повинні надати у НАСК "Оранта" для розгляду справи у разі настання страхового випадку.  

3. 2 Застраховані від нещасного випадку 

Страховими випадками в такому разі є смерть або травмування застрахованого внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період дії договору страхування і підтверджений документами компетентних органів (медичних закладів, правоохоронних органів).

Під нещасним випадком розуміється:

травма;

випадкове попадання в дихальні шляхи стороннього тіла;

утоплення;

тепловий удар;

опіки, ураження блискавкою або електричним струмом;

обмороження, переохолодження;

випадкове гостре отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками;

недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції);

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие работы