Страховая компания Оранта

style="font-size: укуси тварин, отруйних комах, змій.

До нещасних випадків не відносяться і не є підставою для страхової виплати настання нещасного випадку внаслідок:

впливу радіоактивного чи іншого іонізуючого випромінювання;

безпосереднього або опосередкованого впливу військових дій будь-якого роду, громадських заворушень та страйків;

будь-яких терористичних дій або будь-яких інших дій за політичними мотивами незалежно від того, брала в них участь Застрахована особа, чи ні;

порушення встановлених чинним законодавством України правил та норм безпеки праці;

вживання Застрахованою особою лікарських препаратів без призначення лікаря, самолікування або лікування особою, що не має відповідних повноважень, крім випадків, якщо застосування

Застрахованою особою зазначених речовин було пов’язане з протиправними діями третіх осіб;

перебування застрахованої особи у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, а також снодійних препаратів або транквілізаторів;

керування застрахованою особою будь-якими засобами наземного, водного або повітряного транспорту без відповідної підготовки та посвідчення на право керування, або передачі нею керування особі, яка не має відповідної підготовки та посвідчення або знаходилась у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або під дією снодійних препаратів чи транквілізаторів;

самогубства, спроби самогубства застрахованої особи, крім випадків, якщо Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб;

навмисного спричинення застрахованою особою собі тілесних ушкоджень;

нараження застрахованої особи на невиправданий ризик (за винятком випадків рятування життя іншої особи);

вчинення застрахованою особою умисного злочину (крім випадків необхідної оборони);

участі Застрахованої особи у спортивних заходах чи підготовці до них.

Що робити?

При настанні нещасного випадку:

негайно повідомити компетентні органи, офіційні державні та відомчі органи, організації (службу швидкої медичної допомоги, органи пожежної охорони, відомчі аварійні служби тощо);

протягом двох робочих днів, якщо інший термін не передбачений умовами договору страхування, сповістити Страховика про настання нещасного випадку;

умовами договору страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника або Застрахованої особи, або Вигодонабувача, або спадкоємців Застрахованої особи у разі настання нещасного випадку;

страхувальник повинен забезпечити участь Страховика у з’ясуванні причин настання та наслідків нещасного випадку.

Документи, необхідні для розгляду страхової справи:

довідка з медичного закладу (на фірмовому бланку, підписана відповідальною особою та завірена відповідною печаткою медичного закладу), що підтверджує факт настання нещасного випадку або діагноз захворювання, із зазначенням прізвища пацієнта, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, переліком наданих послуг, з розбиттям їх за датами та вартістю, загальною сумою до виплати;

рецепт, виписаний лікарем, якщо у зв’язку з даним захворюванням виникла необхідність у придбанні медикаментів;

документ, що підтверджує факт оплати за лікування, медикаменти та інші послуги (штамп про оплату, банківська квитанція із зазначеною сумою для переказу, чек тощо). 

3.3 Застрахований транспортний засіб 

Страховими випадками в такому разі є події, внаслідок яких транспортний засіб було пошкоджено або

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие работы