Страховая компания Оранта

відмову в порушенні кримінальної справи з місцевого відділу пожежної охорони;

довідка й акт про пожежу не є достатніми документами для оформлення виплати страхового відшкодування;

у разі крадіжки або інших злочинних діях третіх осіб — довідка з міліції з зазначенням переліку пошкодженого/викраденого майна.

Для всіх подій, що мають ознаки складу злочину (підпал, крадіжка зі зломом, грабіж) у документі має бути зазначено, чи порушена кримінальна справа з вказівкою на відповідні статті КК. У випадку відмови в порушенні кримінальної справи необхідно надати засвідчену копію відповідної постанови.

у випадку аварії комунікацій — акт за підписом головного інженера і печаткою РЕУ (ЖЕК) про причину аварії та винну сторону;

у разі стихійних подій — довідку з органів гідрометеослужби (Комісії з надзвичайних ситуацій при місцевій адміністрації);

інші документи, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір збитків тощо — на вимогу страхувальника.

Ремонт або відновні роботи можна починати тільки з дозволу уповноважених представників НАСК "Оранта" (крім випадків, коли затримка може призвести до збільшення розміру збитків).

3.5 Застрахована цивільна відповідальність 

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів визначається ст. 7 Закону України "Про страхування" та "Положенням про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів №1175 від 28 вересня 1996 р.

Що робити?

У разі настання страхового випадку страхувальник (водій транспортного засобу, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду) зобов'язаний:

терміново повідомити про дорожньо-транспортну пригоду відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України;

вжити заходів для невідкладного, але не пізніше трьох робочих днів, повідомлення Страховика, з яким було укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або у випадках, передбачених Законом "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", МТСБУ про настання ДТП;

проінформувати інших учасників події про себе, своє місце проживання, назву та місце знаходження Страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;

вжити всі можливі заходи з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди;

зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після ДТП, до тих пір, доки їх не огляне призначений Страховиком аварійний комісар або експерт;

Документи, необхідні для розгляду страхової справи:

заява встановленого зразка

до заяви додається довідка про ДТП, довідки відповідних закладів охорони здоров’я щодо тимчасової втрати працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення стійкої втрати працездатності (інвалідності) у разі її виникнення, інші документи, які мають відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди, завірені у встановленому порядку;

письмове пояснення про обставини дорожньо-транспортної пригоди;

оригінал страхового полісу;

із врахуванням обставин конкретного страхового випадку страховик має право вимагати інші документи, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір збитку та виконання страхувальником умов страхового договору;

інші документи, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір збитків тощо — на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие работы