Страховой посреднический рынок Украины, его положение и перспективы развития

пасивність у висвітленні діяльності страхових посередників і в поширенні відкритої статистичної інформації про їхню діяльність. Використання застарілих інформаційних каналів зв'язку з громадськістю.

Хто, як і де навчає страхових посередників?

Професійна підготовка страхових посередників проводиться такими установами:

· Центр підготовки та перепідготовки кадрів і інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності (далі ЦЕНТР);

· Центр "Ринок";

· Українська фінансово-банківська школа при Національному економічному університеті;

· АПСПУ (семінари за професійною тематикою);

Постійно проводяться круглі столи за участю органів державної влади та АПСПУ, а також тренінги з професійної підготовки страхових агентів, які здійснюють страхові компанії, які уклали з цими агентами трудові угоди.

Чи відчувають себе українські страхові посередники частиною єдиного світового страхового ринку?

Страховим посередникам в Україні заборонено працювати на користь іноземних страховиків, іноземним страховим посередникам дозволяється працювати на українському страховому ринку тільки через представництво, яке є платником податку, або через створене ними дочірнє підприємство. Крім цього, страхові посередники:

· беруть участь у професійних міжнародних неурядових організаціях;

· обмінюються делегаціями для одержання і передачі професійного досвіду і знань;

· проводять самостійно, або беруть участь у міжнародних конференціях і форумах;

· обмінюються інформацією через всесвітню інформаційну мережу Інтернет;

· одержують технічну і фінансову допомогу від іноземних страхових посередників при здійсненні спільних проектів;

· займаються інвестиційною діяльністю по створенню спільних підприємств.

Для чого потрібний страховий посередницький ринок Україні?

Без високопрофесійних каналів дистрибуції страхових послуг страховим компаніям буде дуже важко вирішити проблему залучення значної кількості клієнтів для підтримки стабільного фінансового стану.

Споживачів страхових послуг на ринку повинні представляти професійно підготовлені фахівці в страхуванні, не гірше, ніж ті, хто представляє страхові компанії.

Державні вимоги до збільшення гарантованого капіталу страхових компаній обов’язково спричинить значне зменшення кількості страхових компаній, що буде сприяти до переходу частини страховиків на страховий посередницький ринок в якості страхових брокерів.

Наявність великої кількості страхових посередників дозволить активізувати український страховий ринок і зблизити його з Єдиним світовим ринком страхування. 

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ?

· Створити робочу групу з представників Міністерства фінансів, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, об'єднань страхових посередників і страховиків, незалежних експертів для розробки концепції державної програми розвитку страхового посередницького ринку в Україні.

· Почати реєстрацію всіх категорій страхових посередників.

· Постійно друкувати статистику діяльності страхових брокерів починаючи з 2000 року.

· Почати обговорення проекту Закону України "Про посередницьку діяльність у страхуванні" у рамках "Страхового кодексу України".

· Активізувати публікації на тему страхового посередництва в засобах масової інформації.

1 2 3