Строение, ремонт и эксплуатация газораспределительных механизма

привода відцентрового датчика регулятора часто­ти обертання колінчастого вала, що складається з валика 22, пружи­ни 21 та шайби 24, закріплених кільцем 23.

Привод розподільного вола здійснюється за допомогою зубчастої, ланцюгової (рис. 2. 14, а) або пасової (рис. 5, б) передач.

У двигунах вантажних автомобілів застосовують переважно зубчасті передачі. Ведучу шестірню 1 такої передачі (рис. 6) установлено на передньому кінці колінчастого вала, а проміжну 3 — на пе­редньому кінці розподільного вала й закріплено гайкою.

Зубчасті колеса привода мають входити в зачеплення між собою при точно визначеному положенні колінчастого й розподільного валу, що забезпечує правильність заданих фаз газорозподілу та поряд­ку роботи двигуна. Тому під час його складання зубчасті колеса вво­дяться в зачеплення за мітками на їхніх зуб'ях (на западині між зуб'ями колеса та на зубі шестірні). Щоб зменшити рівень шуму, зубчасті колеса виготовляють з косими зуб'ями і з різних матеріалів. На колінчастому валу встановлюють сталеву шестірню, а на розподіль­ному — чавунне колесо (двигуни ЗИЛ-130, МАЗ-5335) або текстолі­тове (двигуни автомобілів ГАЗ-53-12, УАЗ-3151-01).

У двигунах легкових автомобілів сімей «Москвич» і ВАЗ (із приводом на задні колеса) механізм газорозподілу приводиться в дію від колінчастого вала дворядним втулково-роликовим ланцюгом З (див. рис. 5), що з'єднує ведучу зірочку 2 колінчастого вала із зі­рочкою 6 розподільного вала та зірочкою 13 валика привода оливно-го насоса й переривника-розподільника запалювання. В разі різкої зміни частоти обертання колінчастого вала виникають коливання вітки ланцюга. Для гасіння їх слугує пластмасова колодка (заспо­коювач) 12. З протилежного боку колодки розміщується башмак 4 натяжного пристрою. Один кінець башмака закріплено на осі, а ін­ший — з'єднано з регулювальним механізмом 5, що притискає баш­мак до ланцюга. Останній натягають за допомогою гайки регулю­вального механізму

У двигунах передньоприводних автомобілів ВАЗ-2108 «Спутник», ВАЗ-2109 привод механізму газорозподілу складається з двох зубчастих шківів, установлених на колінчастому й розподільному валах, натяжного ролика та зубчастого паса. Останнім приводиться в обер­тання також шків насоса охолодної рідини. Головною особливістю такого привода є еластичний пас із зуб'ями напівкруглої форми. Йо­го виготовляють з оливостійкої гуми, армованої кордом із склово­локна. Зуб'я для підвищення стійкості проти спрацювання покрито еластичною тканиною.

У механізмі газорозподілу з верхнім розташуванням клапанів і нижнім — розподільного вала клапани мають привод через переда­точні деталі (штовхачі, штанги й коромисла).

Штовхані передають зусилля від розподільного вала через штанги до коромисел. Виготовляють їх із сталі або чавуну. Штовхачі (рис. 7) бувають важільно-роликовими й циліндричними.

У дизелях ЯМЗ-236 та ЯМЗ-238 застосовують важільно-роликові хитні штовхані 3 (рис. 7, а), встановлені на осі 1 над розподільним валом. Ролик 2 штовхана 3 спирається на кулачок розподільного ва­ла. Вісь ролика обертається на голчастих підшипниках, тому, коли ролик перекочується по кулачку, тертя ковзання замінюється тертям кочення. Зверху на штовхач спирається штанга 4.

У двигунах ЗИЛ-130, ЗМЗ-53-11, КамАЗ-740 застосовують ци­ліндричні штовхачі 7 (рис. 7, б), встановлені в спеціальних отво-рах _ напрямних. У дизелі автомобіля КамАЗ-740 напрямні знімні. Внутрішня порожнина штовхача має сферичну поверхню 10 під штангу й отвір 9 для зливання оливи. Для підвищення працездат­ності сталевих штовхачів їхню торцеву поверхню 8 у місці стикання з кулачком направляють спеціальним зносостійким чавуном.

Штанги передають зусилля від штовхачів до коромисел, їх ви­готовляють із

1 2 3 4 5