Строение, свойства и способы испытания металлов

спектральний, металографічний та рентгенографічний аналізи, технологічні проби, дефектоскопія, а також випробовування на оброблюваність різанням, корозійні випробовування металів та ін. Ці випробовування дають можливість дістати уявлення про природу металів, їх будову, склад і властивості, а також, визначити якість готових виробів.

Механічні властивості. Перша вимога, яка ставиться до кожного виробу,— це достатня міцність.

Метали — міцні матеріали, тому навантажені деталі машин, механізмів та споруд, як правило, виготовляють з металів.

В'язкі метали застосовують у тих випадках, коли деталі під час роботи зазнають ударних навантажень.

Пластичність металів дає можливість обробляти їх тиском (кувати, прокатувати, волочити).

Експлуатаційні властивості. Багато виробів крім загальної міцності повинні характеризуватися ще й особливими властивостями. Наприклад, різальні інструменти повинні мати високу твердість. Для виготовлення різальних та інших інструментів застосовують інструментальні сталі і сплави, а для ресор і пружин — сталі і сплави, які мають високу пружність.

Фізичні властивості. В авіа-, авто- та вагонобудуванні вага деталей часто є найважливішою характеристикою, тому сплави титану, алюмінію і магнію тут особливо корисні.

Здатність плавитися при нагріванні використовують для виготовлення відливків заливанням розплавленого металу у форми. Деякі складні сплави мають настільки низьку температуру плавлення, що розплавлюються в гарячій воді. Такі сплави застосовують для відливання друкарських матриць, у приладах, призначених для запобігання пожарам, і т. п.

Метали з високою електропровідністю (мідь, алюміній) використовують в електромашинобудуванні, для спорудження ліній електропередач, а сплави з високим електроопором — для ламп розжарювання, електронагрівальних приладів.

Магнітні властивості металів відіграють першорядну роль в

Чі

електромашинобудуванні (електричні генератори, електродвигуни, трансформатори) і приладобудуванні (телефонні і телеграфні апарати) тощо.

Теплопровідність металів дає можливість рівномірно нагрівати їх для обробки тиском, термічної обробки; вона забезпечує також можливість паяння металів, зварювання їх і т

ін.

Деякі сплави металів мають коефіцієнт лінійного розширення, близький до нуля; такі сплави застосовують для виготовлення точних приладів. Розширення металів треба брати до уваги при будівництві довгих споруд, наприклад мостів, трубопроводів. Треба також враховувати, що дві деталі із металів з різним коефіцієнтом розширення, скріплені між собою, згинаються при нагріванні.

Хімічні властивості. Корозійна стійкість особливо важлива для виробів, які працюють у хімічно активних середовищах (колошникові ґратки, деталі машин у хімічній промисловості). Для деталей і споруд, які повинні мати високу корозійну стійкість, виробляють спеціальні нержавіючі, кислотостійкі та вогнетривкі сталі і сплави. Для виробів також застосовують захисні покриття.

Технологічні властивості. Технологічні властивості мають важливе значення при тих або інших видах обробки. Окремі технологічні властивості розглянуті в розділах, які висвітлюють технологічні процеси.

Механічні випробування

Механічні випробування мають велике значення в промисловості. Деталі машин, механізмів і споруд працюють під навантаженнями різних видів. Одні деталі навантажені постійно діючою в одному напрямі силою, інші зазнають ударів, у третіх — сили більш або менш часто змінюються за своєю величиною і напрямом. Деякі деталі машин зазнають навантажень при підвищених або низьких температурах, при дії корозії і т. ін. ; такі деталі працюють у складних умовах.

Відповідно до цього розроблені різні методи випробувань, за допомогою яких визначають механічні властивості металів. Найпоширенішими випробуваннями є випробування на твердість, статичний розтяг, динамічні випробування.

Статичними називаються такі випробування, при яких випробуваний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы