Связь информатики с другими дисциплинами

Зв'язок інформатики з іншими дисциплінами

Процес переходу до інформаційного суспільства та інформатизації всіх сфер життєдіяльності людини є природним і зумовлений перебігом розвитку людства. Постійний процес оновлення матеріально-технічної та технологічної основи різноманітних форм суспільної діяльності зумовив пріоритетність відповідної підготовки майбутніх фахівців. Завдання інформатизації освіти визначили довготривалі тенденції вдосконалення освіти, зокрема вищої. Новітнім пріоритетом в освітній підготовці на сьогодні є інформаційна культура особистості (ІКО) майбутнього фахівця.

Інтеграція навчальних дисциплін є однією з дидактичних умов формування ІКО майбутнього фахівця. Необхідно зазначити, що вона складається з загального та спеціального змісту. Загальний зміст є вже цілком усвідомленим та значною мірою реалізованим, і полягає він, насамперед, у визнанні ролі вмінь і навичок користування ПЕОМ для організації навчального процесу в цілому. Тут можна зазначити, що ще й досі не повністю вичерпаний потенціал курсу інформатики щодо покращення ефективності навчання майбутніх фахівців, формування навичок організації навчальної діяльності, на необхідність якої звертають увагу в своїх дослідженнях науковці та педагоги.

Та більш важливим, внаслідок своєї меншої реалізованості, на наш погляд, є другий, так би мовити, спеціальний зміст, який ми вбачаємо в необхідній міждисциплінарній взаємодії як умові формування ІКО майбутнього фахівця. В ньому ми розрізняємо два аспекти: навчальний та виховний

Перший полягає в тому, що інформатика та інші нормативні дисципліни, загальноосвітні та профільні, що представлені у навчальних планах, мають в своєму теоретичному змісті ідентичні поняття, положення. Тому більш ефективним було би об'єднання зусиль представників різних освітніх дисциплін з метою формування необхідних відповідних знань. Більшою мірою це торкається навчального процесу з інформатики, в якому спеціальні знання про інформацію, інформаційні процеси та способи діяльності в інформаційному середовищі "добудовуються" до тієї загальнонаукової основи, що створюється іншими нормативними дисциплінами. Проте, на нашу думку, настав час для того, щоб в межах інших освітніх дисциплін був врахований той спектр знань, вмінь, навичок, які формуються навчанням в галузі інформатики не лише в технологічному плані, айв теоретичному - при побудові основ світобачення, стилю мислення, навичок спілкування тощо.

"Двосторонній рух назустріч" навчальної інформатики, з одного боку, та інших навчальних дисциплін, що представлені у навчальних планах ВНЗ, сам собою не виникне — для того, щоб інтеграція освітніх дисциплін працювала на виконання завдань формування ІКО майбутнього фахівця, слід провести непросту методичну роботу щодо підпорядкування, ієрархізації завдань кожної з дисциплін з огляду на цей новий освітній пріоритет.

Правда, слід зазначити, що така робота не є вигадкою спеціально для завдання формування ІКО майбутнього фахівця. В такому напрямку рухається сучасна освіта в усьому світі - в напрямку інтеграції змісту навчальних дисциплін, що мають спільне освітнє завдання. І глибина інтеграції може бути різною як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин. Це проявляється, наприклад, в аргументації міждисциплінарного статусу інформатики як такої, що надає можливість максимально забезпечити доступ до різного роду інформації для кожної людини, що здійснюється за допомогою створення, розвитку та вивчення все більш досконалих електронних пристроїв та програмних засобів для збереження та переробки інформації.

Враховуючи це завдання, в літературі розглядаються можливі міждисциплінарні зв'язки інформатики з іншими дисциплінами як на рівні загальноосвітньої

1 2 3 4

Похожие работы