Технологии обслуживания в социальных службах для семьи, детей и молодежи

Загальне положення про центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. №1226. Кожен центр діє на підставі власного Положення, затвердженого в установленому порядку. Мережа центрів складається з обласних, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів.

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги сім'ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Основною метою діяльності центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

Обласні та прирівняні до них центри, районні та районні у містах Києві та Севастополі центри утворюються, реорганізуються та ліквідуються відповідними держадміністраціями і належать до сфери її управління. Міські, районні у містах, селищні та сільські центри утворюються, реорганізуються і ліквідуються відповідними радами.

Основними завданнями обласних центрів є:

1) забезпечення участі районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

2) здійснення контролю та координація діяльності районних, міських, районних у містах, селищних і сільських центрів;

3) сприяння розвитку мережі центрів та спеціалізованих формувань, забезпечення їх функціонування;

4) організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціально-психологічної допомоги;

5) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, надання їм методичної допомоги;

6) проведення семінарів і тренінгів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, залучених спеціалістів та волонтерів;

7) залучення громадян до соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

Центр, створений на обласному рівні:

1) здійснює контроль за діяльністю нижчих центрів з виконання загальнодержавних та інших соціальних програм стосовно сім'ї, дітей та молоді;

2) забезпечує впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

3) проводить науково-практичні конференції, семінари, засідання, "круглі столи" з питань, що належать до його компетенції;

4) здійснює разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, що виділяються центрам з місцевих бюджетів на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

5) здійснює в установленому порядку заходи з метою залучення міжнародних організацій до проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

6) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Основними завданнями районного, міського, районного у містах, селищного та сільського центрів є:

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;

2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные