Технологии социальной работы с семьей

ПЛАН

1. Особливості соціального діагнозу сім’ї.

2. Методика діагностики сім'ї.

3. Діагностування сім’ї на рівні її підсистем.

4. Документування результатів соціального діагнозу сім’ї.

5. Особливості соціальної роботи з різними типами сімей

Література

1. Особливості соціального діагнозу сім’ї

Сім’я — мала соціальна група, заснована на шлюбі, кровній спорідненості або індивідуальних потребах людей в союзі один з одним. Її відрізняють єдина економічна основа, спільність побуту, взаємозалежний спосіб життя її старших і молодших членів, певна структура ролей і норм взаємодії, емоційно-етичні зв’язки, відносини допомоги, підтримки і захисту

Сім’я — базисна основа первинної соціалізації особи. Саме з сім’ї починається процес засвоєння дитиною суспільних норм і культурних цінностей. Соціологічними дослідженнями виявлено, що вплив сім’ї на дитину сильніший, ніж вплив школи, вулиці, засобів масової інформації. Отже, від соціального клімату в сучасній сім’ї, духовного і фізичного становлення в ній дітей найбільшою мірою залежить успішність процесів розвитку і соціалізації дитини.

Діючи на користь дитини, соціальний педагог покликаний надавати необхідну допомогу і підтримку сім’ї. В його задачі входить:

- встановлення контактів з сім’єю;

- виявлення проблем і труднощів в сім’ї;

- стимулювання сім’ї і окремих її членів до участі в спільній діяльності;

- надання посередницьких послуг у встановленні зв’язків з фахівцями — психологами, соціальними працівниками, лікарями, юристами, а також з представниками органів влади, громадськістю.

Соціальний педагог забезпечує суспільне визнання і суспільну підтримку сім’ям, які добре виховують своїх дітей, використовує індивідуальні методики роботи з сім’ями, які потребують особливої допомоги (сім’ям «групи ризику», багатодітним, неповним і ін. ), сприяє розвитку сімейно-сусідських форм кооперації і взаємодопомоги на основі здійсненні грунтовного соціального діагнозу.

Насамперед слід визначити типологію сімейної структури:

- за ступенем емоційної духовної єдності – згуртовані (інтегровані) та роз’єднані (дезінтегровані);

- за характером психологічної й ціннісно-орієнтаційної єдності – гармонійні і дисгармонійні сім’ї;

- за ознакою комунікативних установок членів – прагматичні та альтруістичні;

- за критерієм соціального положення сім’ї – гомогенні(подружжя з однієї соціальної сходинки) і гетерогенні (походять з різних соціальних груп, каст, класів);

- за критерієм просторово-територіальної локалізації – патрилокальними, матрилокальними, які проживають самостійно;

- за кількістю дітей;

- за кількістю і характером комунікативних зв’язків – відкриті та закриті;

- за характером розподілу влади – єдиновладні та демократичні.

За критерієм влади розрізнюють:

- патріархальні та матріархальні сім’ї;

- партнерська сім’я – з сумісним обговоренням сімейних рішень.

Сучасний етап розвитку західного суспільства показує, що сім’я докорінним чином змінена. Це зумовлене цілою низкою обставин економічного і культурного характеру. Соціологи серед них називають:

- зростання економічної незалежності жінок та їх активне включення в трудову діяльність (що викликає прагнення жінок до більшої самостійності, перегляду традиційної структури

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы