Технология разработки автоматизированных систем SSADM

Технологія розробки автоматизованих систем SSADM (Structured System Analisys & Design Method) 

 1. Загальна характеристика технології розробки автоматизованих систем SSADM

2. Основні принципи і складові частини технології SSАДМ. Керівні матеріали по інформаційній технології

1. Загальна характеристика технології розробки автоматизованих систем SSADM

Промислова технологія SSADM була розроблена в 70-х роках у Великобританії.   З 1984 р. стала обов'язковим галузевим стандартом для системних розробок, що фінансуються з бюджету. Згодом була прийнята як стандарт у країнах Європейської Співдружності(ЄС) та Японії.   З 1994 року проводяться спроби її запровадження в країнах СНД.

Зараз використовується версія, цієї системи CASE Computer Aided Soft Ware Engenering (Проектування програмних засобів за допомогою комп'ютера).

Основними об'єктами проектування є інформаційні потоки.   Методика проектування зводиться до створення каталогів, відбору об'єктів і встановленню між об'єктами оптимальних зв'язків.   При розробці моделей складаних систем можна виділити 2 основних класи - каскадний і спіральний.  

У каскадній моделі всі етапи суворо детерміновані, виконуються за одним розробленим планом і отримані розробки зміні не підлягають.

Протилежністю цій методиці є спіральна модель, де до стадії запровадження всі етапи, виключаючи аналіз проектування та реалізацію, можуть повторюватись багато разів, створюючи так званий прототип системи. На кожному створеному прототипі уточнюються вимоги замовника, поліпшуються характеристики системи, поки не буде розроблений оптимальний варіант і не досягнуто повне узгодження між замовником і розробником

Недоліком спірального підходу є великі витрати часу на розробку системи, а також збільшення інших витрат, тому, такий підхід може бути реалізований тільки в комп'ютерних технологіях проектування.

На практиці спіральний підхід використовують лише для деяких етапів розробки, особливо на перших: аналіз та створення технічного завдання (ТЗ) і т. п.

Життєвий цикл розробки автоматизованих систем і місце в ньому технології SSADM.

 Будь-який етап цієї схеми або будь-яка послідовність етапів може повторюватись багаторазово.   Кількість таких повторів буде характеризувати ступінь спіральності моделі.   Кожна розробка нової системи ініціюється відповідними документами,  деформуються основні вимоги до системи.   Виходом розробки системи є комплект документації по роботі з системою та її основними експлуатаційими  параметрами.

Основними керівними документами по застосуванню технології SSADM є відповідний британський національний стандарт і довідковий посібник.

Стандарт регламентує типовий технологічний процес створення АС, склад вхідних і вихідних проектних документів на окремих стадіях і порядок взаємодії замовника і розроблювача АС. По своєму призначенню і об'єму він аналогічний діючому вітчизняному комплексу ДЕСТ групи 34 «Інформаційна технологія». Відміна британського стандарту від радянського аналога полягала в тому, що рамки SSADM значно вужчі й охоплюють в основному питання проектування інформаційного і програмного забезпечення АС. При цьому досягнута велика чіткість у регламентації проектних процедур. У результаті наслідування британському стандарту значно полегшується як керування процесом розробки, так і індивідуальна робота проектувальників, що майже завжди можуть знайти в стандарті відповіді на питання, ЩО і ЯК їм робити і З КИМ і ЯК взаємодіяти.

На жаль, написане вище може бути віднесене до комплексу ДЕСТ 34 лише в дуже незначній мірі. Досягненням вітчизняних стандартів є реалізація раціональної структури ТТП, що багато в чому аналогічна прийнятої в SSADM, особливо в частині, що стосується ранніх стадій створення АС. Однак вітчизняні стандарти майже не містять відповідей на питання

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные