Теории физического воспитания

План

1. Основні засоби фізичного виховання

2. Принципи і поділ дітей до основних і спеціальних груп на уроках фізичної культури

3. Загальнорозвиваючі вправи на уроках фізичної культури

4. Тестове завдання

Список використаної літератури

1. Основні засоби фізичного виховання

Основними засобами фізичного виховання є: фізичні вправи, які застосовуються в різних випадках спорту, ігор, туризму; природні фактори (повітря, сонце, вода); гігієнічні умови праці і побуту.

Фізичні вправи – це усвідомлені рухові дії, спеціально розроблені для розв’язання завдань фізичного виховання.

Різноманітні фізичні вправи широко застосовуються у вихованні дітей і юнацтва. Це викликає потребу вивчення впливу фізичних вправ на організм, наукового підходу до їх добору і використання фізичних вправ, бо тільки тоді їх ефективність буде найбільша і відповідатиме основній меті запровадження фізичної культури в нашій країні.

Гімнастика – один із засобів фізичного виховання – являє собою сукупність спеціально відібраних фізичних вправ для впливу на організм людини, щоб змінювати її здоров’я і моральні якості, а також усувати фізичні вади.

До характерних особливостей гімнастики належать: різноманітність вправ – від найпростіших, елементарних, до складних, комбінованих, у тому числі штучних вправ без спортивних приладів, з приладами і на приладах; різнобічний вплив на організм; можливість відносно точного регулювання фізичного навантаження на організм гімнастів. Виконання гімнастичних вправ відрізняється не тільки точністю, а й красою й виразністю.

Гімнастика є невід’ємною складовою частиною обов’язкових програм з фізичного виховання дітей дошкільного віку, учнів загальноосвітніх шкіл і училищ трудових ресурсів, студентів спеціальних середніх і вищих навчальних закладів.

Широкі можливості застосування гімнастики і велика різноманітність вправ привела до створення таких відносно самостійних її видів:

1

основна гімнастика, та її різновид – гігієнічна гімнастика;

2. спортивна гімнастика;

3. акробатика;

4. художня гімнастика;

5. допоміжна гімнастика, до якої входять спортивно-допоміжна гімнастика, виробнича і лікувальна.

Основана гімнастика спрямована на зміцнення здоров’я, на загальний розвиток і загартування організму та підвищення працездатності організму людини. Засоби основної гімнастики забезпечують формування і удосконалення рухових навичок, а також уміння доцільно застосовувати набуті навички в практичній діяльності.

У цьому виді гімнастики застосовуються найрізноманітніші вправи: стройові, порядкові, для загального розвитку, вільні, прикладні, на спортивних приладах, опорні служби, прості акробатичні, художньої гімнастики і рухові ігри.

Гігієнічна гімнастика сприяє зміцненню здоров’я і загартування організму, поліпшує розвиток і працездатність людини. Заняття нею розвивають організаційні і дисциплінарні вміння і навички. Гігієнічна гімнастика мусить стати невід’ємною частиною побуту всіх громадян; її вправи прості, доступні для людей різного віку з різною підготовленістю.

При доборі вправ гігієнічної гімнастики мають на меті поліпшення дихання, кровообігу, обміну речовин, зміцнення нервово-м’язового апарату.

Спортивна гімнастика забезпечує фізичний розвиток фізкультурників у поєднанні із зростанням спортивної майстерності виконання складних гімнастичних вправ, яка досягається внаслідок поступового їх ускладнення.

Основою для навчання роботи з

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы