Тестораскаточные машины

На підприємствах громадського харчування для розкачування тіста застосовують ті сто розкату вальні машини типів МРТ-бОМ, ТРМ-Д2 та ін.

Тісторозкатувальна машина МРТ-бОМ (рис. 1) має кор­пусний привід, два робочі валики, похилий стіл, транспортер.

Корпус машини виконаний з кутового заліза та облицюваль­них щитів. Усередині корпуса, в нижній його частині, розміщений привід, який складається з електродвигуна, черв'ячного редуктора й ланцюгової передачі. Робочим органом машини служать два стальні робочі валики, які розкатують тісто. Зазор між валиками можна регулювати в межах від 0 до 50 мм. Маховик для зміни тов­щини роз катування тіста розміщений на передній стороні машини, а шкала з показником контролю товщини розкатування тіста - на верхній правій стінці. Над валиками вмонтований бункер із сітчас­тим дном - мукосій. Під час роботи бункер за допомогою храпово­го механізму періодично струшується, й мука з мукосія посипає валики, попереджуючи можливість прилипання до них тіста. Якщо немає необхідності використовувати мукосій, його прикріплюють у нерухомому положенні за допомогою спеціального фіксатора.  

Рис. 1 Тісторозкатувальна машина МРТ-6ОМ: 

1 - каркас, 2 - облицювання, 3 - мукосій, 4 - фіксатор, 5 - оглядове віконне,          6 –захисний щиток, 7 - похилий столик, 8 - горизонтальні лотки, 9 - бавовняна стрічка, 10-піддон, 11 -маховик

Поруч із розкатувальними валиками розташований похилий столик, що призначений для подачі до валиків тіста. Робоча зона, де тісто прокатується валиками, мас огорожу. Захисний щиток в опущеному положенні діє на штифт мікроперемикача, який розміщений на лівій стінці. Достатньо під час роботи машини підня­ти щиток, щоб двигун вимкнувся, що виключає можливість попа­дання в робочу зону руки робітника.

Під розкатувальними валиками є стрічковий транспортер, який забезпечує подачу розкатаного тіста до робітника. Під транспорте­ром встановлений висувний піддон для збирання залишків муки.  

Правила експлуатації МРТ-60М 

Перед початком роботи оглядають машину і включають ЇЇ до електромережі. Потім обертанням маховика встановлюють необ­хідну величину товщини розкатування тіста. Заздалегідь тісто вруч­ну розкатують товщиною не менше 60-70 мм, інакше захисний щи­ток не пропустить тісто до валиків (спрацьовує блокування і машина зупиняється).

Підготовлене тісто (вагою до 10 кг) розміщують на похилому робочому столі, в мукосій засипають муку, звільняють його від фіксатора і вмикають електродвигун машини.

Тісто підхвачується обертальними назустріч один одному ва­ликами, прокатується ними і попадає на рухому стрічку транспор­тера. Робітник знімає тісто з транспортера на робочий стіл, змен­шує на машині величину товщини тіста й повторно пропускає тісто через машину.

Після закінчення роботи машину відключають від електроме­режі й усувають залишки муки з мукосія, піддона, стола, стрічки транспортера.

Таблиця 1

Основні несправності тісторозкатувальної машини

Несправності

Причини

Способи усунення

При натисканні кнопки "Пуск" електродвигун не вмикається

Деформація упора захисного щитка, внаслідок чого відсутній тиск на штифт мікроперемикача

Усунути деформацію упора щитка

Під час роботи ма­шини відбувається пробуксовка стріч­ки транспортера

1 2

Похожие работы