Требования к качеству питьевой воды. Очистка питьевой воды

ПЛАН 

1) Споживачі води. Водокористування та водоспоживання.

2) Контроль і управління якістю води.

3) Джерела забруднення води. Нормативні вимоги до якості води.     

4) Способи очищення питної води.

5) Висновок.  

 

Вода входить до складу всіх організмів біосфери,в тому числі і до складу тіла людини. Від запезпеченості водою залежить життєдіяльність усіх живих організмів. Вода регулює клімат планети, забезпечує господарську та промислову діяльність людей.

  Основними споживачами води є сільське й комунальне господарство та промисловість. У промисловості воду використовують як сировину, реагент та розчинник для  проведення  різних технологічних процесів,а також для промивання сировини й продуктів тощо.

   Усі галузі господарства за відношенням до водних ресурсів поділяють на користувачів та поживачів. Користувачі використовують воду як  середовище або джерело енергії і не забирають її з джерел ( водний транспорт,рибальство,туризм, спорт,гідроелектростанції тощо).

Споживачі забирають воду з джерел  і використовують її за призначенням (пиття,приготування їжі,вирощування сільськогосподарської продукції,здійснення технологічних процесів на виробництві,обігрівання приміщень тощо).

 Споживання води населенням характеризують питомим водоспоживанням, під яким розуміють добовий об’єм води в літрах,необхідний для задоволення всіх потреб одного мешканця міста чи села. Питоме водоспожевання в містах  більше ніж у селах, і значною мірою залежить від ступеню благоустрою (наявності водопроводу,каналізації,центрального водяного опалення тощо)

Так,питоме водоспоживання для деяких міст становить, л/добу: Нью-Йорк – 600, Париж – 500,Москва – 400,Київ – 300,Лондон – 263. У великих містах з населенням понад 3 млн. Чоловік добові витрати води сягають 2 млн. м кубічних,а річні – близько 1 км кубічних. При цьому використовується вода досить високої якості,що потребує складної технологічної водопідготовки.

  Якість води в кожному конкретному випадку визначається вимогами споживача. Якість води – це сукупність фізичних, хімічних, біологічних та бактеріологічних показників,які задовольняють вимоги споживачів. Вимоги до якості води нормуються державними галузевими стандартами або техніч-

ними умовами.

Водокористування – це використання водних об’єктів для задоволення потреб населення та об’єктів господарської діяльності.

Згідно з Держ стандартом 17. 11. 03. водокористування класифікується за такими ознаками:

   - за цілями водокористування – господарсько – питне, комунально – побутове,промислове, сільскогосподарське, для потреб енергетики, для рибного господарства, для водного транспорту та лісоповалу, для лікування та курортних потреб тощо;

   - за об’єктами водокористування – поверхневі, підземні, внутрішні та територіальні морські води;

   - за способом використання – звилученням води та її поаверненням, з вилученням води без повернення, без вилучення води;

   - за технічними умовами водокористівання – із застосуванням технічних споруд, без застосування споруд.

  У залежності від цілей водокористування джерела водопостачання поділяються на дві категорії.

  До 1 категорії відносяться водні об’єкти, що використовуються як джерела централізованого господарсько – питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості.

  До 2 категорії відносяться водні об’єкти для культурно -побутових цілей і ті, що знаходяться в межах населених пунктів.

 

1 2 3 4 5

Похожие работы