Требования к уровню профессиональной подготовки спасателей

          Вимоги до рівня професійної підготовки рятувальників         

Багатопрофільність умов роботи і ситуації, що виникають під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, обумовлюють підвищені вимоги до рівня професійної підготовки рятувальників.

Рятувальник повинен вміти:

- підготовлювати до роботи обладнення, інструменти, оснащення, утримувати їх у відповідному стані, володіти навичками та прийомами експлуатації;

- підготовлювати до роботи та використовувати засоби проведення радіаційної та хімічної розвідки, засоби зв’язку та оповіщення, спорядження для подання медичної допомоги;

- використовувати засоби індивідуального та колективного захисту;

- пересуватись по складному рельєфу, долати водні та скельні перешкоди, снігові уклони, розщілини, завали;

- користуватися засобами пожежогасіння;

- оцінювати обставини та приймати оптимальне рішення;

- визначати наявність вражаючих факторів і можливі варіанти (шляхи) розвитку НС;

- раціонально та безпечно будувати свою роботу;

- проводити пошук потерпілих із використанням як підручних засобів, так і спеціальної техніки;

- деблокувати та витягати потерпілих із осередку ураження та транспортувати їх у безпечне місце;

- подавати першу долікарську допомогу потерпілим;

- подавати самодопомогу;

- проводити розбирання завалів;

- виконувати такелажні, завантажувальні та розвантажувальні роботи;

- усвідомлювати ступінь ризику;

- взаємодіяти з іншими виконавцями робіт, виконувати роботи за співдії одного або кількох екстремальних факторів (висота, замкнений простір, відсутність освітлення, загазованість, задимленість, складні метеорологічні умови тощо);

- здійснювати висадку в осередок НС з гелікоптера та літака за допомогою парашута, по канатній системі, з наземних та водних транспортних засобів;

- виконувати водолазні роботи;

- виконувати роботи із забезпеченням виконання вимог техніки безпеки;

- виконувати пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи в умовах практично любих НС природного і техногенного характеру;

- орієнтуватися на місцевості;

- виживати в умовах НС;

- організовувати евакуацію потерпілих з осередку НС;

- вимикати або зупиняти надходження паливно-мастильних матеріалів, агресивних речовин, газу, води, електроенергії, які є причиною НС або мають потенційно загрозливий характер;

- проводити рятувальні роботи з тваринами, матеріальними цінностями, продовольчими запасами;

- локалізувати поширення НС;

- виконувати роботи в умовах бойових дій або можливості їх виникнення;

- користуватися пересувними електроустановками, компресорами, насосами та пунктами приготування їжі;

- вибирати оптимальні умови та засоби роботи;

- виконувати фізичну роботу різної важкості в умовах дії емоційних навантажень;

- працювати в умовах особистого ризику;

- працювати в умовах природного та техногенного характеру, що поволі або швидко змінюються;

- здійснювати оперативний контроль за станом об’єкта та навколишнього середовища;

- працювати в різноманітних робочих позах;

- працювати на межі фізичних та емоційних можливостей людини;

- здійснювати психологічний вплив на потерпілого, запобігати панічним настроям, брати на себе функцію лідера;

- швидко відновлювати свої фізичні, фізіологічні та психологічні можливості.

Рятувальник повинен знати:

- причини, наслідки та характер виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- термінологію;

- права та функціональні обов’язки рятувальників під час проведення пошуково-рятувальних робіт, вимоги до рятувальників;

- структуру МНС України;

- правила зберігання та експлуатації обладнання, інструментів та пристроїв, що використовуються під час проведення АРР;

- правила зберігання та експлуатації засобів захисту;

- правила та інструкції з техніки безпеки;

- технічні характеристики інструменту, обладнання та спорядження, що використовується під час проведення аварійних робіт;

- правила, прийоми та послідовність виконання АРР;

- прийоми,

1 2 3 4

Похожие работы