Тренинг - как форма коллективного психокоррекционной работы и его атрибуты

План 

  1. Тренінгові форми психокорекційної роботи
  2. Мета та атрибути тренінгу
  3. Типова структура тренінгу

    Список літератури


1. Тренінг (від англ. train), що означає навчати, тренувати, дресирувати.

Тренінг це одночасно:

  • цікавий процес пізнання себе та інших;
  • спілкування;
  • ефективна форма опанування знань;
  • інструмент для формування умінь та навичок:
  • форма розширення досвіду

Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед групою безліч варіантів розвитку і вирішення проблеми, заради якої вона зібралася. Як правило, учасники в захваті від тренінгових методів, тому що вони роблять процес навчання цікавим, не обтяжливим.

Тренінг і традиційні форми навчання мають суттєві відмінності. Традиційне навчання більше орієнтоване на правильну відповідь, і за своєю сутністю є формою передачі інформації та засвоєння знань. Натомість тренінг, перш за все, орієнтований на запитання та пошук. На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання повністю охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної, та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії тощо

Звичайно, традиційна форма передачі знань не є сама по собі чимось негативним, проте в світі швидких змін і безперервного старіння знань, традиційна (форма навчання має звужені рамки застосування).

Так само, як і будь-яке навчальне заняття, тренінг також має певну мету:

• інформування та набуття у часниками тренінгу нових навичок та умінь;

• опанування новими технологіями;

• зменшення чогось небажаного (проявів поведінки, стилю неефективного спілкування, особливостей реагування тощо);

• зміна погляду на проблему:

• зміна погляду на процес навчання як такий, що може приносити наснагу та задоволення;

• підвищення здатності учасників до позитивного ставлення до себе та життя;

• пошук ефективних шляхів вирішення поставлених проблем завдяки

об'єднанню в тренінговій роботі різних спеціалістів, представників різних відомств, які впливають на вирішення зазначеної проблеми;

Атрибут (від лат. atributun - додане)- істотна ознака, властивість чого-небудь.

Атрибути тренінгу

• тренінгова група;

• тренінгове коло;

• спеціально прилаштоване приміщення та приладдя для тренінгу (дошка, маркери тощо);

• тренер;

• правила групи;

• атмосфера взаємодії та спілкування;

• інтерактивні методи навчання:

• структура тренінгового заняття;

• оцінювання ефективності тренінгу.

Тренінгова група - це спеціально створена група, учасники якої за сприяння ведучого (тренера) включаються в інтенсивне спілкування, спрямоване на досягнення визначеної мети та вирішення поставлених завдань. Тренінгова група зазвичай включає 15-20 осіб. Така кількість людей дозволяє оптимально використати час та ефективно навчати людей.

Тренінгові заняття можуть бути різної тривалості: від 1,5-3-х годин (2-4 академічні години, тривалістю 45 хвилин кожна) до декількох днів поспіль.

За тривалістю найбільш вдалою формою групової роботи є марафон,

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные