Тренинг Вечная проблема - родители и дети

ВІЧНА ПРОБЛЕМА — БАТЬКИ Й ДІТИ.

ТРЕНІНГ

 

Мета: окреслити ряд про­блем, які виникають у стосунках батьків і дітей; за допомогою діа­логу спробувати знайти шляхи їх вирішення; виховувати почуття взаємної довіри й поваги.

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

Вправа «Очікування».

На дошці висять трикутники різно­го кольору. Учасники вибирають будь-які з них. Колір відповідає певному настрою або очікуванню.

Учитель. Поясніть, чому ви вибрали саме цей колір?

 

Оголошення теми заняття

Учитель. Майже три з половиною тисячі років тому на кам'яних скрижалях, які отримав пророк Мойсей від Бога на горі Синай, були висічені слова: «Шануй батька твого і матір твою, щоб добре тобі було та довголітнім ти був на землі».

Шануй батька твого і матір твою,

щоб добре тобі було та довголітнім ти був на землі.  

П'ята заповідь

Але-не завжди ми дотриму­ємося цієї заповіді, не завжди знаходимо порозуміння. Ваша сім'я — це не тільки батько й мати. Це і ви самі. Від сімей­ної атмосфери, від стосунків між вами і вашими батьками залежить дух сім'ї, настрій, благополуччя і щастя кожного члена вашої ро­дини. Видатний філософ Григо­рій Сковорода писав: «Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне — то й усе світле, щасливе, бажане». Та скільки "ж таких «але» зустрічається на життєвому шляху людям, і пере­лік таких «але». — це стосунки батьків і дітей.

 

Дитина — істота розумна,

вона добре знає потреби, труднощі

і перешкоди свого життя.

Януш Корчак

Отже, тема нашої зустрі­чі: «Вічна проблема — батьки й діти».

 

Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Поняття про. . . »

Мета: оперативне залу­чення учнів до діяльності, взаємодія, мотивація на­вчальної діяльності, роз­виток творчої уяви

Порядок роботи:

Крок 1. У непрозорий па­кет збирають невеликі речі (газета, гребінець, іконка, диск тощо).

Крок 2. Учитель пропо­нує учням по черзі витяг­нути з пакета певну річ і придумати свою асоціа­цію до неї, виходячи з теми заняття.

 

Робота в групах

Учитель. Запропонуйте спо­соби розв'язання найпоширеніших конфліктних ситуацій із батьками.

Син повернувся додому о пер­шій годині ночі. Мати не спить, вона дуже роздратована і зне­рвована. ?!

Де ти ходиш о такій порі? Що, батьки тобі вже не потрібні, став занадто дорослим?

— Мамо, чому, як тільки я повертаюся додому пізніше, ти на мене накидаєшся і свариш, навіть не давши пояснити, що трапилось. Мені це набридло!

— А, так тобі батьки набрид­ли! Так тепер ти дізнаєшся, що таке батьки, негіднику! Я за­бороняю тобі гуляти з різними хуліганами!

Якщо ти ще раз на мене будеш гримати, я піду з дому!

Син грюкає дверима й іде до своєї  кімнати. Мати розгублена, починає плакати і також іде до спальні.

Коли дух людини ве­селий,

думки спокійні, серце мирне —

то й усе світле, щасливе, бажане.

Григорій Сковорода

* * *

Історія Олега. Ми живемо з мамою та старшим братом. Він весь час вказує мені, що ро­бити й постійно за щось дорікає. Він вважає, що раз він старший, вчиться добре й працює, то може мене повсякчас повчати. Тим більше, що мати постійно обговорює мене та мою поведін­ку з братом, причому так, щоб я не чув. А коли брата немає вдома, я намагаюся поговорити з матір'ю, але вона вважає, що брат має рацію. . . Я став так часто сваритися з братом, що це мені навіть стало подобатись.

 

Творче завдання «Мирна угода»

Учитель роздає учням ар­куші паперу й просить по­ділити їх навпіл. Ліву час­тину називають «Вирішую сам», а праву — «Вирішу­ємо разом».

Потім у

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные