Туристические ресурсы Волынской области

З М І С Т 

Вступ.  

Розділ 1. Динаміка розвитку туристичного ринку Волинської області 

1. 1. Характеристика туристичної інфраструктури Волинської області 

1. 2. Динаміка розвитку туристичної галузі Волинської області

1. 3. Розвиток «зеленого» туризму на Волині

Розділ 2. Розвиток туристичної галузі Волинської області за участю інших держав.

2. 1. Туристські проекти, що реалізуються в єврорегіоні "Буг" за участю структур ЄС

2. 2. Діючі програми спільного туристичного розвитку в рамках єврорегіону «Буг» (Україна – Республіка Польща)

2. 3. Проблеми та перспективи транснаціонального співробітництва Волинської області та Республіки Польщі в туристичній галузі

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки


Вступ

Актуальність теми. Волинь – край унікальної природи, лікувального мікроклімату, самобутнього народного мистецтва і великої історико-культурної спадщини. За наявністю природних рекреаційних ресурсів, які зазнали відносно невеликого антропогенного впливу і добре зберегли рекреаційну здатність, область належить до перспективних регіонів України з розвитку туристично-рекреаційної галузі

Багата історико-культурна спадщина, озера, річки, ліси з цілющими дикоростучими ягодами та грибами, лікувальні торф'яні грязі, джерельні мінеральні води чотирьох типів, мисливство, рибальство створюють всі необхідні передумови для організації і функціонування лікувально-оздоровчого, культурно-пізнавального, спортивного, мисливського, сільського та інших видів туризму. Але дана галузь на Волині лише починає розвиватися. Їй всього 5 років (з 2002 р. ). Тому дослідження сучасних тенденцій розвитку туристичної галузі Волині та її туристичних ресурсів є актуальним для нас.

Об’єктом дослідження є туристичні ресурси Волинської області.

Предметом дослідження виступає процес активізації розвитку туристичної галузі та напрями подолання проблем в ній.

Мета курсової роботи: узагальнити знання про туристичні ресурси Волинської області, проблеми та шляхи їх мінімізації в туристичній галузі.

Поставлена мета досягається шляхом виконання таких завдань:

1) дослідити:

-   розвідані рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області;

-  динаміку розвитку туристичної галузі в останні роки, структуру туристів, напрямки туризму;

2) розглянути проблеми в транскордонному співробітництві Україна – Республіка Польща в галузі розвитку туристичних шляхів;

3) вказати напрямки мінімізації проблем в транскордонному співробітництві та поради щодо удосконалення роботи туристичної галузі Волинської області.   

Слід виділити, що досліджень на цю тему є багато, так як вона актуальна для Волині, але вони не є глибокими і дослідженими до кінця. Можливо, вся справа в тому, що туристична галузь Волині розвивається щороку. Позитивні зміни відбуваються постійно, що унеможливлює детальну зупинку на певних досягненнях, а спонукає до визначення пріоритетів в тій чи іншій програмі. Все-таки, теоретико-методологічна база нашого дослідження існує. Це праці Л. М. Черчик та В. І. Павлова , Б. Клімчука , аналіз Т. Лоботоцької , статті Снохацької .

В роботі були використані такі методи дослідження: аналіз, історичний опис, проектування та економіко-екологічне прогнозування, статистичний.

Мета і завдання зумовили формування такої структури курсової

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы