Учение о причинах и условиях преступности в криминологии

План

Вступ

1. Детермінація і причинність злочинності

2. Концепції причин злочинності

3. Основні сучасні теорії причин злочинності в Україні та Росії

4. Поняття причин та умов конкретних злочинів

Список використаної літератури


Вступ

Для того, щоб детальніше дослідити причини та умови злочинності потрібно, на мою думку, спершу провести співвідношення загальних причин злочинності і причин конкретних злочинів.

А отже, причини злочинності і окремих злочинів не тотожні. Вони діалектично пов’язані один з одним. Якби не було причин, породжуючих злочинність як соціальне явище, то не було б і причин конкретних злочинів. У людини, яка матеріально забезпечена, є законні можливості задовольняти свої потреби, вихованої в дусі чесності і порядності навряд чи виникне умисел щодо заволодіння чужим майном.

З іншої сторони, причини злочину, як соціального явища і причини конкретного злочину – це не одне і теж саме. Як злочинність не є простою сукупністю злочину, так і причини злочину не є арифметичним додатком причин окремих злочинів.

Причини злочинності, як соціального явища, певним способом переходять в причини конкретного злочину. Загальні причини, які викликають злочинність, створюють лише можливість індивідуальної злочинної поведінки

На рівні визначених соціальних кланів та груп вони створюють умови для деформації морального виховання, тим самим дозволяють зробити крок до реалізації можливості здійснення окремою особою злочину і перетворення його в дійсність, тобто конкретне злочинне діяння. Цей процес проходить не автоматично. В гіршому випадку було б неможливо пояснити, чому не всі люди, які живуть в умовах одного і того ж суспільства, тобто в умовах дії одних і тих же причин злочинності, здійснюють злочин. Все залежить від конкретних життєвих умов, в яких знаходиться конкретна людина: спосіб життя, мікросередовище, життєва ситуація.

Причиною конкретного злочину потрібно вважати сукупність взаємопов’язаних об’єктивних обставин, породивших у особі бажання вчинити злочин або такі вади морального виховання, які дозволили йому вчинити протиправне діяння, причинивши шкоду суспільству по необережності. Найсуттєвішою причиною вчинення злочину потрібно визнати антисуспільні якості особистості, створивши умови для виникнення в його свідомості криміногенної мотивації.

Всі причини та умови, породжуючи індивідуальну злочинну поведінку або здатність його виконання, можна розділити на: а) умови несприятливого морального формування особистості, які приводять до виникнення в його свідомості інтересів, ціннісних орієнтацій, створюючи основу антисуспільної установки і б) умови, які сприяють реальному виявленню антисуспільної установки (конкретна життєва ситуація). Сукупність цих умов можна назвати причиною конкретного злочину. Крім того, криміногенне значення мають зовнішні умови, які полегшують злочинцю вчинити злочин (відсутність охорони магазину при крадіжці, гостра недостатність житлової площі при хабарництві інші).

Важливими об’єктивними причинами, які породжують злочинну поведінку окремих осіб є те, що протягом багатьох років наші громадяни не мали можливості реалізувати певні права та свободи.

Наприклад: право на власність, управління державою і суспільством та інше.

1. Детермінація і причинність злочинності

Проблема причин злочинності є центральною для криміно­логії. Те чи інше вирішення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы