Учения

Учіння „Про душу” Арістотеля
1. Які завдання пізнання душі ставить Арістотель?
 Перш за все необхідно визначити до якого роду (сущого) відноситься душа і що вона таке; чи є вона визначене щось; Чи відноситься вона до того, що існує в можливості. або, швидше, є деяка ентелехія- (грец. entelechia - що має мету в самому собі) - у Арістотеля - цілеспрямованість, цілеспрямованість як рушійна сила).
Слід також з'ясувати, чи полягає душа з частин чи ні і чи однорідні всі душі чи ні. І ялини не однорідні, то чи відрізняються вони один від одного по вигляду або по роду. Це потрібно з'ясувати тому що ті, хто говорить про душу і досліджує її, розглядають, мабуть, лише людську душу. не повинно вислизати від нас і те, чи одне визначення душі, як. наприклад, визначення живої істоти одне, або душа кожного роду має особливе визначення, як наприклад душа коня, собаки, людини, Бога ( жива ж істота як загальне є або щось, або щось подальше, так само йде справа і зі всякою іншою висловлюваною спільністю. ) Далі, якщо є не безліч душ, а тільки частини душі, то виникає питання: чи потрібно спочатку досліджувати всю душу або її частини? важко також щодо частин визначити, які з них розрізняються між собою за природою і чи потрібно спочатку досліджувати частини або ж види їх діяльності (наприклад, мислення або розум, відчуття або здатність відчуття). І так само щодо інших здібностей душі. Якщо ж потрібно спочатку досліджувати види її діяльності, то знову-таки можна було б поставити питання, чи не слід спочатку розглянути те, що їм протилежить, наприклад: що відчувається раніше здатності відчуття, мислиме - раніше розумові здібності.
2. Яке співвідношення душі і руху?
 Арістотель розумів душу, як рушійний початок, але затверджував що сама душа не може рухатися


Арістотель розрізняв чотири види руху (зміни):
(1. ) виникнення і знищення; (2) якісна зміна, тобто зміна властивості;
(3) кількісна зміна, тобто збільшення і зменшення (зростання, спад); (4) переміщення, зміна місця. Власне до руху він відносить зміни вигляду (2) -(4), оскільки зміна вигляду (1) є швидшою просто вимірювання, що полягає в переході однієї речі в іншу. Тим часом, затверджує філософ, виникнення і знищення здійснюються щодо суті; для неї ж “немає руху, оскільки ніщо існує їй не протистоїть”.
Оскільки є чотири види рухів, то душа повинна мати або один з цих рухів, або декілька, або все. Якщо душа рухається не привходячим чином, то рух повинен бути їй властиво за природою, а якщо рух, то місце: адже всі названі рухи відбуваються в якомусь місці. Але якщо суть душі полягає в тому. що вона сама себе рухає. той рух нею буде властиво не привходячим чином.
Якщо рух властиво душі від природи. то вона могла б бути приведена в рух і сторонньою силою, а якби і сторонньою силою, то і від природи. Так само йде справа і із спокоєм. Адже куди річ прагне від природи, там же вона і від природи знаходиться у спокої. І так само: куди

1 2 3 4

Похожие работы