Уголовный процесс к.р2

План

 

1. Обов’язки та права захисника на судовому слідстві.

2. Поняття, підстави застосування та види запобіжних заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обов’язки та права захисника на судовому слідстві.

 

Захисник — це особа, яка здійснює захист прав і законних інтере­сів переслідуваних у кримінальному порядку суб’єктів процесу (підоз­рюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого) шляхом надання їм необхідної юридичної допомоги.

Жоден юридичний процес, у тому числі і кримінальний, не може ігнорувати представництва одного суб’єкта іншим, більш кваліфіко­ваним у вирішенні правових питань. Таким (більш кваліфікованим) суб’єктом у кримінальному процесі є захисник. Винятки становлять випадки, коли участь у справі як захисник бере близький родич під­захисного.

Підставою участі захисника у кримінальній справі є постанова особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді або ухвала суду про допуск захисника до участі у справі.

 Захисник зобов'язаний  використовувати  передбачені  в  Кримінально-процесуальному кодексі та в інших  законодавчих  актах  засоби  захисту  з  метою з'ясування  обставин,  які  спростовують підозру чи обвинувачення,
пом'якшують    чи    виключають    кримінальну    відповідальність
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого та надавати їм необхідну юридичну допомогу.

З моменту допуску до участі у справі захисник має право:

1) до першого допиту підозрюваного чи обвинуваченого  мати  з
ним  конфіденційне  побачення,  а  після  першого  допиту - такі ж
побачення без обмеження їх кількості та тривалості;

2) мати  побачення  з  засудженим  чи  з  особою,   до   якої
застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру;

3) ознайомлюватися   з   матеріалами,  якими  обгрунтовується
затримання  підозрюваного  чи  обрання  запобіжного   заходу   або
пред'явлення обвинувачення, а після закінчення досудового слідства
- з усіма матеріалами справи;

4) бути присутнім на допитах підозрюваного, обвинуваченого та
при виконанні інших слідчих дій, виконуваних з їх участю або за їх
клопотанням чи клопотанням самого захисника, а при виконанні інших
слідчих дій - з дозволу дізнавача, слідчого;

5) застосовувати  науково-технічні засоби при провадженні тих
слідчих дій, в яких бере участь захисник, а також при ознайомленні
з матеріалами справи - з дозволу особи, яка провадить дізнання, чи
слідчого,  а  у  суді,  якщо  справа  розглядається  у  відкритому
судовому засіданні, - з дозволу судді чи суду;

6) брати участь в судових засіданнях;

7) ставити    в   судовому   засіданні   питання   підсудним,
потерпілому,   свідкам,   експерту,   спеціалісту,   позивачу    і
відповідачу, брати участь у дослідженні інших доказів;

8) подавати    докази,   заявляти   клопотання   і   відводи,
висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань  інших
учасників судового розгляду,  оскаржувати дії і рішення особи, яка
провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду;

9) виступати в судових дебатах;

10) знайомитися з протоколом судового засідання  та  подавати
на нього зауваження;

11) знати про принесені в справі подання прокурора, апеляції,
подавати на них заперечення;

12) брати участь в засіданнях суду при апеляційному  розгляді
справи;

13) збирати відомості про факти,  що можуть використовуватися
як докази в справі, в тому числі запитувати і одержувати документи
чи  їх  копії  від  громадян  та  юридичних  осіб,  знайомитися на
підприємствах,  в установах,  організаціях, об'єднаннях громадян з
необхідними  документами,  крім  тих,  таємниця  яких охороняється
законом,  одержувати  письмові  висновки  фахівців  з  питань,  що

1 2 3 4