Украинская историческая наука: организационная структура и международные контакты

інструментарію.

Марксистське джерелознавство охоплювало два головних аспекти у вивченні історичного джерела: а) дослідження його зв'язків з історичним процесом; б) встановлення зв'язків історика з джерелом, яке він вивчає. Першочергова роль відводилася першому напрямку, а якість, глибина, спосіб інтерпретації джерела дослідником відходили на другий план.

Ще у середині 70-х pp. джерелознавці продемонстрували усвідомлен­ня важливості розробки методологічних проблем природи історичного джерела для правильної постановки питання теорії експертизи цінності документів. Однак принципи джерелознавчих підходів до з'ясування вар­тісних характеристик документальних матеріалів трактувалися і застосо­вувалися вибірково, їх зв'язок з проблемами природи історичного джерела розкривався далеко не повною мірою. Центральною віссю теоретичного джерелознавства в той час стали об'єктивні властивості змісту і форми іс­торичного джерела, його інформативний потенціал і властивості. Нато­мість суб'єктивні характеристики документа якщо і не ігнорувалися, то вважалися другорядними.

1 2 3 4 5 6