Украинское информационное пространство

Видання Донецького національного університету, історичний факультет.– 2001 р. – № 3 (7). – С. 67-79.

6. Несвіт Г.П. Інформаційна політика держави як фактор реформування суспільства: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. політ. наук; Одес. нац. юрид. Акад. – О., 2001. – 16 с.

7. Песков Д.Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность // Полис. – № 1.– 2002. – С. 31-45.

8. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 липня 2000 р. №928/2000.

9. Доповідь віце-прем'єр-міністра України Миколи Жулинського.– http://ipc.kiev.ua/Legal/parliament/zhulynskiy.asp

1 2 3 4 5 6

Похожие работы