Умозаключение

План

  1. Умовивід як форма мислення, загальні особливості, істинність та хибність, види умовиводів.
  2. Види дедуктивних умовиводів (силогізм, полісилогізм, ентимема).
  3. Умовні та розподільні умовиводи
  4. Види індуктивних умовиводів.
  5. Загальна характеристика продуктивних умовиводів.

 1. Умовивід як форма мислення, загальні особливості, істинність та хибність, види умовиводів

Умовивід – це найбільш складна форма мислення. Вона встановлює нові зв’язки між предметами і явищами на основі вже відомих.

Теорія умовиводів є найбільш ретельно розробленою частиною формальної логіки, яка є уподобанням численних видатних

Умовивід – цілісне розумове утворення і має структуру:

-         посилка (засновок) – судження, яке віддзеркалює вже відомі зв’язки

-         заключення (висновок)– судження, яке віддзеркалює нові зв’язки

Заключення буде істинним за наявності двох необхідних умов:

  1. Якщо посилки істинні за змістом.
  2. Якщо умовивід вірний за своєю будовою.

 

Наприклад:

Засновок 1 - Всі митці тонко відчувають природу

Засновок 2 – Левітан – митець

Заключення – Левітан тонко відчував природу

 

У цьому умовиводі обидві посилки істинні, і тому він побудований вірно і є цілком істинним. Це випливає з наступної схеми:

 
  

 

 

 

 

 

                                          А – Левітан

                                           В – митці

                                           С – ті, хто тонко відчувають природу

 

 

Навпаки, висновок може бути хибним, якщо:

  1. Хоча б одна з посилок хибна;
  2. Побудова умовиводу є хибною.

Наприклад:

Посилка – Всі свідки правдиві

Посилка – Захаров – свідок

Висновок – Захаров – правдивий

 

У цьому умовиводі одна з засновків-посилок (перша) є хибною

Висновок, відповідно, істинним не буде.

Стосовно того, наскільки важливою є вірна побудова умовиводу, свідчить відомий в логіці жартівливий приклад, коли з двох істинних посилок висновок отримується безглуздий.

 

Наприклад:

Посилка – Всі птахи носять пір’я

Посилка – Дикуни іноді теж його носять

Висновок – Іноді дикуни є птахами

 
  

 

 

 

                                                              С – ті, що носять пір’я

                                                               В – птахи

                                                               А - дикуни

Подібно до того, що не можна займатися побудовою будинку без добротного матеріалу, неможливо побудувати вірний умовивід без вірних суджень-засновків, які побудовані за правильною схемою.

Види умовиводів

Формальна логіка розрізняє насамперед:

4         безпосередні умовиводи – висновок будується лише на одній посилці Наприклад, “Петров викликаний до суду у якості свідка, тому він зобов’язаний давати свідчення”;

4         опосередковані – висновок будується на кількох посилках: “Всі рідини пружні. Ртуть – рідина (за звичайних умов). Відповідно ртуть має пружність”;

 

У свою чергу виділяють такі види опосередкованих умовиводів:

4         дедуктивні – рух думки йде від загальної закономірності до часткового випадку (Всі люди смертні. Аристотель – людина. Аристотель – смертний. ); Серед дедуктивних опосередкованих умовиводів виділяють зокрема силогізми – висновок базується на двох посилках, які є судженнями і зв’язані з загальним для них поняттям (Всі юристи опікуються правом. Захарченко – юрист. Захарченко опікується правом. ). Крім силогізмів виділяють також умовні

1 2 3 4

Похожие работы