Урок украинского языка 3 класс. Слова, противоположные по значение (антонимы). Наблюдение за ролью антонимов в тексте

Тема уроку: Слова, протилежні за значення(антоніми). Спостереження за роллю антонімів у тексті.

Мета: Розширити знання учнів про слова, протилежні за значенням; ознайомити з терміном – антоніми; розвивати вміння учнів користуватися антонімами в мовленні для образного зіставлення контрасних явищ навколишньої дійсності; виховувати повагу до хліба.

Обладнання: таблиця антонімічних пар слів, картки для індивідуальної роботи.  

Хід уроку

1. Організація учнів до уроку.  

2. Повторення про синоніми.

1. Перевірка виконання домашнього завдання.

- Прочитайте вислови і поясніть, що вони означають. Чи доводилось вам користуватися у своєму мовленні такими висловами?

- Згрупуйте слова,близькіза значенням. Запишіть зайве слово. Доберіть до нього синоніми.

Дорогий, розумний, цінний, тямущий, духмяний, кмітливий, ласкавий, охайний, ніжний, чепурний, привітний, акуратний.

(Перевірка виконання. ) 

3. Мотивація навчальної діяльності.

- Крім слів, близьких за значенням, у мові існують і слова з протилежними значеннями З такими словами ви ознайомитесь сьогодні на уроці. Вони називаються антоніми. Повторіть це слово.  

4. Основна частина уроку

1. Робота за таблицею

Який? білий, чорний

Що? білизна, чорнота

Що робити? біліти, чорнити

Як? біло, чорно

- На які питання можуть відповідати слова, протилежніза значенням?

- На які питання відповідають слова, що знаходяться в одній парі?

2. Робота з підручником.

А) Вправа 146, с. 65 (з коментуванням).

- Випишіть слова, протилежні за значенням, парами.

- Які з прочитаних речень є спонукальними? Чому? Доведіть своє міркування

- Визначте граматичну основу у перших двох реченнях. Ставте питання від підмета до присудка.

Б) Вправа 147, с. 66

- Які антоніми є у записаних реченнях?

- Складіть з парами цих слів речення і запишіть у зошити.

3. Працюймо разом! Робота з прислів’ями

- Доповніть прислів’я, записані на дошці.

Нових друзів наживай,

а лінь марнує.

З поганої трави небуде

доброго сіна.

Чим нива чорніша,

а старих не забувай.

Праця людину годує,

тим хлібець біліший.

- Підкресліть у записаних прислів’ях антоніми.

4. Фізкультхвилинка.

5. Творча робота до багатозначних слів у поданих словосполученнях.

Сухий одяг- Чисті руки-

Суха погода- Чиста совість-

Сухий хліб- Чисте небо-

Суха мова- Чистий сніг-

Сухе літо- Чиста ріка-

Сухі квіти-

(Перевірка виконання).

6. Робота з текстом вірша. Вправа 148 (усно).

7. Пограймося в гру «Добери антоніми». Учитель зачитує слова, а учні швидко добирають протилежні за значенням. (Зло, зимовий, увійти, високо, правда, чистий, старість, починати, від’їхати).  

5. Узагальнення вивченого з розділу «Слово. Значення слова».

Узагальнення вчитель здійснює фронтально за запитаннями вправи 151, с-67.  

6. Домашнє завдання

Вправа 149; вправа 150 (індивідуальне завдання).  

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные